En albinoplantes korte liv

Hvert eneste år sår jeg store mengder helleborusfrø. De fleste er fra planter i egen hage, men jeg kjøper også en del frø på nettet. I en av frøpottene tidlig i vår i år dukket det opp en liten sjeldenhet, en helt hvit frøplante. Hvor flott hadde det ikke vært å ha en helt hvit helleborus, men den gang ei. Etter å ha lest litt om fenomenet på nettet kom jeg raskt fram til at det bare var et tidsspørsmål før den ville dø, så det var bare å nyte den lille planten den korte tiden den hadde igjen.

Albinoplanter er hvite fordi de mangler grønt klorofyll i bladene. Klorofyllet benyttes til å konvertere sollys til energi (fotosyntese). Når planten ikke kan drive fotosyntese (lage korbohydrater) som gjør at den kan ta til seg næring så vil den dø i løpet av kort tid. Det vil si at den dør straks opplagsnæringen i frøkapselen eller nøtten er brukt opp. Unntaket er hvis albinoplanten klarer å ta opp næring via en annen plante som ikke er albino. Dette har man sett hos Redwoods. Albinisme kan blant annet oppstå ved naturlige mutasjoner, krysninger eller bestråling.

Dette er en albinoplante av en Helleborus orientalis burgunder. Frøkapselen på venstre blad er i ferd med å falle av. Dette er bare noen få dager før den lille frøplanten kollapser og dør.