På denne siden vil det bli publisert små historier fra Fjellsiden, Kalfaret og Seiersbjerget.

I Annonce Tidende, Bergen, lørdag den 31. oktober 1908 kunne man lese følgende betraktninger om utviklingen i villaområdene Kalfaret, Kalvedalen og Årstad.

I Bergens Aftenblad Bergens Adressecontoirs Efterretninger, lørdag 4. mars 1922 har Johan Bøgh skrevet en sjarmerende historie om Nicolaysen-familiens gave til Vestlandske Kunstindustrimuseum.

Hans Blytt Hind Kalfaret Bergen
Lyder Wenzel Nikolaysen Kalfaret Fjellsiden

Johan Bøgh hvis navn man ser på slutten av denne artikkelen var direktør ved Vestlandske kunstindustri-museum i perioden 1887-1931. Musèet har nå skiftet navn til «Kode 1». Adressen er Nordahl Bruns gt. 9, 5014 Bergen.

Skrinet Lyder Wenzel Nicolaysen Kalfaret

I Bergens Aftenblad – Bergens Adressecontoirs Efterretninger, lørdag 7. juni 1924, kunne man lese litt av hvert om folk og hendelser på 1800-tallet i området Stadsporten til Fløen.

I den 25de aargang af Efterretnnger fra Adresse Contoiret i Bergen i Norge, Løverdag den 14de Februarii, aar 1789, får vi et innblikk i Lauriz H. Nicolaysen sin frustrasjon. Han har opplevd et innbrudd i sitt hus på Kalfaret, og han er ikke nådig i sine uttalelser hvis dette skulle gjenta seg.

Dette skiltet er hengt opp på Stadsporten i Kalfarveien for å hedre Lauritz Holte Nicolaysen for den viktige jobben han gjorde i 1792 med å sette Stadsporten i brukbar stand igjen. Bilde er tatt av S. Søbstad, 6. mars 2020.