Familien Peter Jebsen - tidligere eier av Kalfarveien 77

I Bergens Adressecontoirs Efterretninger, lørdag den 3. februar 1859 hadde P. Jebsen lagt ut følgende annonse.

Familien Sundt - eiere av Store Kalfaret 1868 - 1924

I Bergens Aftenblad, lørdag 24. juni 1916, kunne man lese om det kommende 100-års jubileet til Christian G. A. Sundt`s fødsel 1. juli 1816. 

I Bergens Adressecontoirs Efterretninger, lørdag den 3. februar 1859 hadde C. Sundt lagt ut følgende annonser.

Familien Wingaard - eier av Store Kalfaret 1847 - 1868

I Bergens Adressecontoirs Efterretninger – Officiel Tidende for Bergens By og Stift, onsdag 6. og torsdag 7. mai 1868, kunne man lese at blant annet en byggetomt i Kalfarveien tilhørende Gaarden Kalfaret var til salgs. Det er grunn til å tro at dette må være branntomten til Kalfarveien 43.

I «Bergens Adressecontoirs Efterretninger – Officiel Tidende for Bergen By og Stift – fredag 7. og mandag 10. august 1868» kunn man lese følgende:

I Bergens Adressecontoirs Efterretninger, tirsdag 8. november 1859, kunne man lese følgende annonser:

Familien Wingaard hadde en rekke annonser inne i Bergens Adressecontoirs Efterretninger, lørdag 17. september 1859. Det var både av privat og forretningsmessig karakter som vist nedenfor.

I Bergens Adressecontoirs Efterretninger, lørdag den 3. februar 1859 hadde C. Sundt lagt ut følgende annonser.

Familien Møller

En liten notis i Aftenposten, Fredag den 26de Juli 1872 forteller om Jens Møller sin opptjente pensjonsrettigheter. I 1872 har Jens Møller sagt opp jobben sin i Bergen, og flytter sammen med sin familie til Oslo (Kristiania).

Familien Nicolaysen

I Bergens Adressecontoirs Efterretninger, onsdagen 5. juli 1837, kunne man lese under «Adskilligt» at Handelshuset Nicolay Nicolaysen skulle opphøre 30. juni, men at forretningene videreføres under firma N. Nicolaysen & Co fra 1. juli. Nicolay og Bolettes 2 eldste sønner tar over driften av firmaet. Dette er godkjent av deres bror Lorentz.

Lyder Wenzel Nicolaysen den 1. - eier av Store Kalfaret 1796 - 1805

Aar 1797. I «Efterretninger fra Adresse Conoiret i Bergen i Norge – lørdag den 8. april» kunne man lese følgende: