På denne siden vil det bli skrevet en del om slekts- og familieforhold tilknyttet tidligere eiere av Store Kalfaret og naboeiendommer. Her vil det blant annet bli vist slektstrær.

Litt om Sundt-familien

Først vil jeg skrive litt om kildene som jeg har benyttet for å sette opp dette slektshierarkiet.

De grønne boksene markerer tidligere eiere av Store Kalfaret, herunder alle parceller som ble skilt ut fra Store Kalfaret på begynnelsen av 1900-tallet. I tillegg har de også vært eiere av Kalfarveien 49, dvs «Kalfaret af nedre Nubben under Store Kalfaret».