Kilder benyttet ved dokumentasjon av Kalfarets- og Fjellsidens historie

Etter hvert som historien om Kalfaret og Fjellsiden kompletteres så vil det her bli vist til dokumentasjonen som er opprinnelsen til historien. Det er ikke verken hensikt eller ønske om å finne på, forskjønne eller runde av historien, der for det er uklart eller trøblete å få endene til å møtes. Det kan tenkes at teorier vil presenteres og begrunnes, men ikke uten at dette opplyses.

Pantobligasjon Kalfarveien 45

#1-1

Original pantobligasjon. Dette dokumentet innehas av eier Kalfarveien 45. 

Neste kilde

#1-2

Hva er dette