Kalfarveien nr 34a og b, 42, 44, 50 og 54 (tidligere Lille Kalfaret)

Det første kartet er fra 1880, og viser bebyggelsen på Lille Kalfaret og naboeiendommer. På dette tidspunktet hadde mange av husene og eiendommene egennavn. Det er disse navnene og adressene som jeg benytter som referanser i kommende oversikter. Alle kartene på denne siden er hentet fra Bergen kommune sin portal bergenskart.no, historiske kart.

Kart over Lille Kalfaret fra 1880.
Kart over Lille Kalfaret fra 1880.

Nedenfor finner dere kartutsnitt, adresser og eiere tilknyttet området som tidligere ble omtalt som Lille Kalfaret, løbe nr 363.
Det første kartet er et utsnitt fra kartet fra 1910, og de øvrige er utsnitt fra kartet fra 1913. Når det gjelder adresser og eiere er oversikten ikke komplett. Det vil komme utfyllende informasjon etterhvert.

Kart Lille Kalfaret med adresser Kalfarveien
Kart over Lille Kalfaret med adresser i Kalfarveien. Kartet er fra 1910.

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1791: Lauritz Holte Nicolaysen
1791-1811: Hans Falck Greger (Lauritz Holte Nicolaysen og Lyder Wenzel Nicolaysen sin fetter)
1811-1826: Wilhelm Johannes Schwindt
1826-1833: Lars Paasche Holm
1833-1848: Margrethe Marie Holm, født Kahrs (Lars` hustru)
1848-1862: Ditmar Kahrs Holm (sønn av Margrethe og Lars)
1862-1868: Johan Cordt Harmens

Kalfarveien 44 og 50 – Løbe no 363a
1868-1909: Johan Cordt Harmens
1909 og 1911: AS Lille Kalfaret
1911-1915: H. B. Opdahl
1915–>: AS Domus

Kalfarveien 34a (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50). Løbe nr 363b.
1868-1873: Johan Cordt Harmens
1868 og 1873-1884: Albert Gran
1884–>: Johan Lothe

Kalfarveien 34b (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50). Løbe nr 363d.
1862-1868: Johan Cordt Harmens
1868-1873: Albert Gran
1872-1880: Hans Knagenhjelm Gran
1880–>: Alexander Behrens Grieg

Kalfarveien 36 (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–>: Bergen kommune

Kalfarveien 42 og 42a (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50, senere omtalt som Kalfarlien 16).
Løbe nr 363g.
1868-1894/1906: Johan Cordt Harmens
1894, 1906 og 1909: Hilbrand C. E. Krohn

Kalfarveien 44a (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50, senere omtalt som Kalfarlien 12)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–>: Henrik Opheim
1909–>: Georg B. von Erpecom

Kalfarveien 46 (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–>: Halfdan Kuhnle

Kalfarveien 48 (fraskilt Kalfarv. 54)
1915 og 1923–>: H. Westfal-Larsen

Kalfarveien 50a og b (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50). Løbe nr 363e og f.
1868-1891: Johan Cordt Harmens
1891-1897: Ingvald Gjelvig
1897-1911: Adolf Jahnson
1911–>: Lorentz W. Irgens
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–>: Adolf Jahnson

Kalfarveien 54 (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50). Løbe nr 363c.
1868-1873/1909: Johan Cordt Harmens
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1873 og 1909-1923: Hans Knagenhjelm Gran
1923-1932: Hans Board Isdahl
1932-1937: Gullik Nilsen
1937–>: Anna Gjertina Johannessen

Kart over Lille Kalfaret med adresser Kalfarlien 3a-14a.
Kart over Lille Kalfaret med adresser Kalfarlien 3a-14a. Kartet er fra 1913.

Kalfarlien 3a (utskilt fra Kalfarv. 44, 50 og 60)
1909-1911: AS Lille Kalfaret
1854-1911: Knud Geelmuyden Fleischer

Kalfarlien 5 (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1912: AS Lille Kalfaret
1912–> D. Huun

Kalfarlien 7a (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Holmboe Henrichsen

Kalfarlien 7b (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: Tschudi

Kalfarlien 7c (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: H & M Pederesen 

Kalfarlien 8 (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–> H. B. Opdahl

Kalfarlien 9a (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910 og 1911: Magnus Frostad

Kalfarlien 9c (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: Olaf Jahnsen

Kalfarlien 10 (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–> Rasmus Aabrek

Kalfarlien 11a, 13 og 21a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: AS Kalfarlien

Kalfarlien 11c (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: Olaf Jahnsen

Kalfarlien 13a (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909-1910: Biset
1910 –>: Birch
HER KAN DET VÆRE NOE FEIL!

Kalfarlien 14 (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Engebret Erichsen

Kalfarveien 14a (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Hilbrand C. E. Krohn

Kart over Lille Kalfaret med adresser Kalfarlien 15 til 23.
Kart over Lille Kalfaret med adresser Kalfarlien 15-23. Kartet er fra 1913.

Kalfarlien 15 (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: H. Westfal-Larsen

Kalfarlien 15a og 15b (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: AS Kalfarlien

Kalfarlien 17 (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: Finn Dahl

Kalfarlien 17a (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910 og 1912–>: K. Ivaar Seljesæter

Kalfarlien 18 (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–>: E. Heidenreich

Kalfarlien 19
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: Sollied

Kalfarlien 19a (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: P. Koch

Kalfarlien 21 (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> F. Ohldick

Kalfarlien 23 (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Frithjof Andersen

Kart over Lille Kalfaret med adresse Fjellveien.
Kart over Lille Kalfaret med adresse Fjellveien. Kartet er fra 1913.

Fjeldveien 90a (utskilt fra Kalfarv. 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: Olaf Jahnsen

Kilder:
1) SAB, Byfogd og Byskriver i Bergen, 03/03AdC/L0018a: Panteregister nr a.d.C.18, 1750-1877, s. 66. Løbe nr 363. Gml. matrikkel nr 147, nytt matrikkel nr 181. Senere løbe nr 363a, Kalfarveien nr 44 og 50.
2) Arkivverket, grunnboksblad (1935-1993).
3) Historiske kart fra Bergen kommune sin portal bergenskart.no.