Her kommer en introduksjon til denne siden.

Ellen Karin Søbstad sitt gravminne på Møllendal kirkegård
Ellen Karin Søbstad sitt gravminne på Møllendal kirkegård MØ.B20.6.5. I bakgrunnen ses Christian G. A. Sundt sitt familiegravsted. Foto tatt av S. Søbstad

Sundt-familiens gravsted på Møllendal kirkegård

Christian Gerhard Ameln Sundt`s familiegravsted på Møllendal kirkegård
Sundt`s familiegravsted på Møllendal kirkegård, MØ.B20.12.1-14.6. Deler av Jebsen-familien ligger også gravlagt her. Foto tatt av S. Søbstad
Fridtjof Sundt sitt gravminne på Møllendal kirkegård
Fridtjof Sundt (07.06.1867-26.05.1922) sitt gravminne på Møllendal kirkegård, MØ.B20.14.5. Det er urnen på bildet som er merket med hans data, men det er nesten umulig å tolke hva som står på den. Det er mulig å se "1867" og "1922". Fridtjof Sundt deler gravminnet med Magdalene Christina Sundt 26.06.1819-18.12.1889. Hun var Christian G. A. Sundt sin yngste søster. På www.gravsok.no står hun registrert på MØ.B20.12.5. Det er altså feil. Foto tatt av S. Søbstad.
Christian Gerhard Ameln Sundt sitt gravminne på Møllendal kirkegård
Christian Gerhard Ameln Sundt sitt gravminne på Møllendal kirkegård, MØ.B20.13.3. Foto tatt av S. Søbstad
Jacoba Sundt født Kramer sitt gravminne på Møllendal kirkegård
Jacoba Johanne Sundt, født Kramer, (10.07.1825-18.12.1888) sitt gravminne på Møllendal kirkegård, MØ.B20.14.3. Hun var Christian G. A. Sundt sin hustru. Dette gravminnet er spesielt flott, og er plassert ved siden av sin ektemanns gravminne. Relieffet er trolig utarbeidet etter et portrett av Jacoba, fordi det ligner mye på et bilde som jeg har sett av henne. Foto tatt av S. Søbstad.

Oluf Petterson Wingaard med frue og et barn på St. Jacob kirkegård

Oluf Peterson Wingaard sitt gravsted
Oluf 05.07.1812 - 09.07.1867, hans frue Anne Wilhelmine 24.11.1814 - 13.11.1901, og hans sønn Hans Emil 02.02.1838 - 26.04.1851 er gravlagt på St. Jacobs kirkegård, beliggenhet SJ.A00.10.12. Fotoet er tatt av S. Søbstad.

Familien Thomas Monclair - eier av Store Kalfaret 1846 - 1847

I Bergens Tidende, tirsdag den 7de November 1893, ble det annonsert at Bagermester Thomas Monclair var avgått ved døden.

Familien Jens Møller - eier av Store Kalfaret 1837 - 1846

I Morgenbladet, Lørdag den 26de Januar 1878 fikk vi vite at Toldkasserer Jens Møller var død. Han ble gravlagt paa Vor Frelsers Gravlund ved Oslo. Dagen etter kunne man i samme avis lese en nekrolog over Jens Møller.

Nicolaysen-familiens gravsted på St. Jacob kirkegård

Jeg har søkt på https://gravplass.no/gravsok/ for å finne ut hvor de forskjellige familiemedlemmene ligger i familiegraven. Selv om gravstøttene er mer eller mindre uleselige, så er 2-3 av dem såpass tydelige at det ikke er vanskelig å se at plasseringen som familiemedlemmene har fått på «gravsøk» er mer eller mindre tilfeldig. Jeg vet ikke om gravstøttene er blitt flyttet på, og dermed plassert feil. Men jeg har tatt utgangspunkt i dagens plassering i år 2020, og har deretter prøvd å lokalisere familiemedlemmene ut i fra hva som kan tolkes av gravstøttene. To av gravstøttene har vært umulig å tolke inskripsjonene på. På Bergen byarkiv kom jeg heldigvis over en eldre liste (den var ikke datert, men den ble omtalt som «eldre») over gravlagte personer på St. Jacob kirkegård, og den ga meg den utfyllende informasjonen som jeg trengte. Alle fotoene av fam. Nicolaysens gravminner er tatt av S. Søbstad.

Dette er gravminnet til Johan Emil Nicolaysen 18.06.1830-01.09.1899 og Flora Nicolaysen (født Dahl) 30.08.1838-09.04.1917. Plass nr. St.J.A0010.1.

Dette er gravminnet til Kjøbmand Nicolay Nicolaysen 06.01.1771-30.12.1836 og Bolette Marie Berentine Nicolaysen (født Lexau) 1772-08.03.1847. Plass nr. St.J.A0010.2.

Dette er gravminnet til søsknene Augusta Nicolaysen 08.07.1854-01.10.1894, Lorentz Nicolaysen 08.05.1853-05.04.1914 og Nicolay Nicolaysen 23.05.1846-09.08.1925. Plass nr. St.J.A0010.3.

Dette er gravminnet til Lyder Wenzell Nicolaysen 03.05.1794-01.08.1876 og hans første kone Sophie Nicolaysen (født Sievers) 29.11.1797-28.09.1826, samt hans andre kone Cathrine Margrethe Wilhelmine Nicolaysen (født Bernhoft) 1808-06.07.1871. Cathrine er født i København. På gravsteinen står det bare Wilhelmine Nicolaysen. Lyder og Wilhelmine sin sønn Sophus Nicolaysen 25.02.1833-1852 er også gravlagt her. Plass nr. St.J.A0011.1.

Dette er gravminnet til Lorentz Nicolaysen 08.05.1812-27.08.1887 og hans kone Sofie Nicolaysen (født Aars) 30.10.1816-01.04.1904. Plass nr. St.J.A0011.2.

Dette er gravminnet til Nicolay Nicolaysen 14.03.1804-18.02.1875 og hans andre kone Anna Dorothea Nicolaysen (født Nagell) 27.02.1822-24.04.1905, samt deres datter Wibecke Nicolaysen (sannsynligvis oppkalt etter Nicolay sin første kone) 13.10.1846-03.10.1930. Plass nr. St.J.A0011.3.

I Bergens Adresseconoirs Efterretninger, løverdagen den 13. marts 1847 kunne man lese at Bolette M. B. Nicolaysen var død den 8. marts. Hun ble gravlagt sammen med sin mann på St. Jacob kirkegård.

Klokkerbok for Nykirken prestegjeld 1840-1866: Johan Nicolaysen døde 02.03.1842, og ble gravlagt ved Nykirken i Bergen.
Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1776-1821: Hofagent Danchert Danchertsen Krohn døde 08.07.1795, og ble gravlagt på Domkirkegården i Bergen.

Minneord over Sophie Susanna Nicolaysen f. Sievers. Hun døde 28.09.1826 bare 29 år gammel. Hun var gift med Lyder Wentzel Nicolaysen den 2. Hun er gravlagt på St. Jacob kirkegård sammen med sin mann og hans andre kone Cathrine.

Lauritz Holte Nicolaysen - eier av Store Kalfaret 1786 - 1796

Albert Henrich Meyer - eier av Store Kalfaret og Lungegaarden 1773 - 1786

Margaretha Schrøder, enke etter Henrik Albertsen Meyer (død 17xx) og enke etter Johan Carbiner (død 1769) - eier av Store Kalfaret 1758 - 1773

I ottende aargang af Efterretninger fra Adresse Contoiret i Bergen i Norge, mandagen den 13. juli 1772, kunne man lese at Margaretha Schrøder var død. Hun var født 12. september 1699, og døde 21. juni 1772. Her kunne man også lese at Contoirsk Egenhandler og Medhiælper Hr Johann Ludvig Mowinkel var død den 3. juli samme år.