Kalfarveien nr 33, 35 og 37, tidligere omtalt som Lungegaarden, Sophienlund og Legenes hus

Det første kartet er fra 1880, og viser Villa Sophienlund og naboeiendommer. Kartene på denne siden er hentet fra Bergen kommune sin portal bergenskart.no, historiske kart og eiendomskart. Da eiendommene i strøket fikk gatenumre, så fikk denne eiendommen betegnelsen Kalfarveien 33. Nøyaktig når dette skjedde har vi ikke funnet ut enda.

Kartet er fra 1880, og viser Villa Sophienlund, i Kalfarveien 37.
Kartet er fra 1880, og viser Villa Sophienlund, i Kalfarveien 37.

1786-1808: Danckert Danckertsen Krohn
1808-1840: Albert Henrik (Hinrich) Krohn (sannsynligvis sønn av Claus Krohn som var Danckert sin bror)
1840-1855: Lorentz Nicolaysen
1855-1868: Fredrik Schumann
1868-1906: Fredrik Georg Gade
1906-1931: Inga Margaretha Kjær (Fredrik G. Gades datter)
1931-1935: Inga Margaretha og Christian Magnus Kjær
1935-1954: Inga Margaretha Kjær
1954: K/S Harwi, Rolf Wigands Rederi AS (Rolf Wigand ble gift med Inga og Kristian Kjær`s datter Augusta Ingeborg i 1932)

Kalfarveien 35 og 37 ble skilt ut som egne adresser i 1958. Angivelsene av bokstaver for Kalfarveien 35 a-r er ikke sammenhengende. Vi har foreløpig ikke noen forklaring på dette.

Eiendomskartet fra 2023 viser hvordan den tidligere eiendommen er delt opp, og hvilke adresser parsellene har fått.
Eiendomskartet fra 2023 viser hvordan den tidligere eiendommen er delt opp, og hvilke adresser parsellene har fått.

Kilder:
1) SAB, Byfogd og Byskriver i Bergen, 03/03AdC/L0018a: Panteregister nr a.d.C.18, 1750-1877, s. 53. Løbe nr 365b eller l. Gml. matrikkel nr 136, nytt matrikkel nr 183. 
2) SAB, Byfogd og Byskriver i Bergen, 03/03AdD/L0023: Panteregister nr a.d.D.23, 1894-1936, s. 83 og 84. Tidligere løbe nr 365b eller l. Sophienlund under Lungegaarden.
3) Arkivverket, grunnboksblad (1935-1993).