Kalfarveien nr 61 (nå nr 59) og 93a (halvdel av naust i Fløen) - Nedre Nubben - Fagerthun

Det første kartet er fra 1880, og viser bebyggelsen på Nedre Nubben og naboeiendommer. På dette tidspunktet hadde mange av husene og eiendommene egennavn. Det er disse navnene og adressene som jeg benytter som referanser i kommende oversikter. Alle kartene på denne siden er hentet fra Bergen kommune sin portal bergenskart.no, historiske kart.

Kartet fra 1880 viser hele Nedre Nubben som ligger vest for Kalfarveien.
Kartet fra 1880 viser hele Nedre Nubben som ligger vest for Kalfarveien.

Nedenfor finner dere kartutsnitt, adresser og eiere tilknyttet området som tidligere ble omtalt som Nedre Nubben, løbe nr 364f.
De tre kartutsnittene er hentet fra kartet fra 1910. Når det gjelder adresser og eiere er oversikten ikke komplett. Det vil komme utfyllende informasjon etterhvert.

Kartet fra 1910 viser den øverste delen av Nedre Nubben, og som har adresser i Kalfarveien.
Kartet fra 1910 viser den øverste delen av Nedre Nubben, og som har adresser i Kalfarveien.
Kartet fra 1910 viser den midtre delen av Nedre Nubben, og som har adresser i Kalfarveien.
Kartet fra 1910 viser den midtre delen av Nedre Nubben, og som har adresser i Kalfarveien.
Kartet fra 1910 viser den nederste delen av Nedre Nubben, og som har adresser i Kalfarveien.
Kartet fra 1910 viser den nederste delen av Nedre Nubben, og som har adresser i Kalfarveien.

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wenzel Nicolaysen den 1.
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay Nicolaysen
1837-1847: Bolette Marie Berentine Nicolaysen (N. Nicolaysen sin enke)
1847-1870: Lyder Wentzel Nicolaysen den 2.
1870-1893: Christen K. Gran (navnga eiendommen Fagerthun i 1870)
1893–> Einar Blaauw
1929 –>: Johan Daniel Jessen og hustru Abigail Jessen

Kalfarveien 49 og 49a – ble navngitt «Kalfaret» i 1897 – Løbe no 364g (skilt ut fra hovedbruket 364f Nedre Nubben)
1847-1848: Lyder Wentzel Nicolaysen den 2.
1848-1856: Berent Christian Friele (og hustru Albertine Fredrikke)
1856-1897: Berent Christian Friele (enkemann)
1897-1905: Christian G. A. Sundt (død 1901)
1905–> Fridtjof Sundt (dødsbo fra hans far Christian)

Kalfarveien 53 – Paradisbakken/Fredheim – Løbe no 364i (skilt ut fra hovedbruket 364f Nedre Nubben)
1847-1855: Lyder Wentzel Nicolaysen den 2.
1855-1870: Lyder Wentzel Nicolaysen den 3.
1870-1892: Ananias Christopher Hansen Dekke
1892-1902: Rebekka Dekke (enke etter Ananias)
1902-1921: Christoffer Faye Huun (fra Brunchorst & Dekkes)
1921–>: Lucie Amalia Huun (født Martens, enke etter Christoffer)

Kalfarveien 53a (skilt ut fra hovedbruket 364f Nedre Nubben)
–> 1897: Einar Blaauw
1897-1897: P. G. Rieber & Søn og Hans Hansen
1897–>: Rebekka Dekke, enke etter Ananias Dekke (mageskifteskjøte)

Kalfarveien 53b
–> 1897: Einar Blaauw
1897–>: Jacob Lexau

Kalfarveien 53c
–> 1900: Hans Hansen sin halvdel
1900–>: G. C. Rieber

Kalfarveien 55 – Løbe no 364f1 (skilt ut fra hovedbruket 364f, tidl. Kalfarv. 61, nå Kalfarv. 59)
1870-1893: Christen K.Gran
1893-1897: Rebekka Dekke, enke etter Ananias Dekke
1897 -1897: P. G. Rieber & Søn og Hans Hansen (mageskifteskjøte)

Kalfarveien 55a (skilt ut fra hovedbruket 364f, tidl. Kalfarv. 61, nå Kalfarv. 59)
–> 1897: Einar Blaauw
1897–>: Johan Ameln jr

Kalfarveien 55b
–> 1897: Einar Blaauw
1897–>: Johan Ludvik Mowinckel (er også delvis utskilt fra Kalfarveien 55)

Kalfarveien 57 (senere Kalfarveien 57a, skilt ut fra hovedbruket 364f Nedre Nubben)
–> 1897: Einar Blaauw
1897–>: P. G. Rieber & Søn og Hans Hansen

Kalfarveien 59a
–> 1897: Einar Blaauw
1897 –>: G. C. Rieber

Kalfarveien 63a 
–> 1918: Einar Blaauw
1918 –>: Helga Blaauw von Rees, datter av Einar

Kalfarveien 63b
–> 1918: Einar Blaauw
1918-1925: Haakon Blaauw, sønn av Einar
1925 –>: Andreas Visted
1930 –>: Andreas Visted (ekstra areal blir tillagt eiendommen fra Kaptein Johan Daniel Jessen og fru Abigail)

Kalfarveien 63C
1929-1957: Johan Daniel Jessen og hustru Abigail
1957-1959: Johan Wallace Jessen (deres sønn)
1959-1967: Enke Agathe Wallace Jessen (Johan W. J. sin enke)
1967-1967: Einar og Svein Johan Jessen (arvinger etter Agathe)
1967 –>: Ingmar Waage

Kalfarveien 65
–> 1915: Einar Blaauw
1915 –>: Tandlæge Th. Krohn-Hansen

Kalfarveien 67
–> 1915: Einar Blaauw
1915 –>: Arkitekt Schak Bull

Kalfarveien 69
–> 1914: Einar Blaauw
1914 –>: Arkitekt Einar Oscar Schou

Kalfarveien 69a
–> 1916: Einar Blaauw
1916-1916: M. Meyer
1916-1920: Wilhelm Koren Frimann
1920-1938: Erling Sundt
1938 –>: Sakfører E. Steen Olsen

Kalfarveien 71
–> 1916: Einar Blaauw
1916-1927: B. M. Frønsdal
1927-1942: Fru Ellinor Waage (særeie)

Kalfarveien 73
–> 1914: Einar Blaauw
1914-1922: Christen K. Gran
1922 –>: Fru Rønnaug Gran

Kalfarveien 75
–> 1899: Einar Blauuw
1899-1902: Henriette Thrap Meyer Olsen
1902-1939: Bernhard Sars jr.
1939–>: Einar Cook 

Kalfarveien 77 – Nederste Nubben – Løbe no 364n (skilt ut fra hovedbruket 364f Nedre Nubben)
1847-1869: Lyder Wentzel Nicolaysen den 2.
1869-1871: Konsul Peter Jebsen og hustru Anna født Udhus
1871-1871: Peter Jebsen (fra Anna sitt dødsbo)
1871-1893: Peter Jebsen og hustru Sophia C. født Sundt
1893-1912: Enke Sophia C. Jebsen
1912–>: «Peter Jebsen og hustru Sophia Jebsen født Sundts aldershjem for Bergens Handelsstand»

Kalfarveien 83 – udskilt fra Løbe no 364n
1893-1912: Sophia C. Jebsen
1912 –>: «Barnehjemmet Anna Jebsens Minde» (Sophia C. Jebsens, født Sundt, dødsbo)

Kalfarveien 85 – Løbe no 364n1 – udskilt fra Løbe no 364n (Peter Jebsens dødsbo)
–> 1893: Peter Jebsens
1893 -1899: Konsul Johan Rieber (bestående av eiendom og Sæbefabrik)
1899-1915: Ernst og Hoelfeldt Nordhausen
1915 –>: AS Hansa Bryggeri (fra Koelfeldt, Johanna og Anna Nordhausen. Nr 91 og 93a blir også solgt til samme)

Kalfarveien 91 – Løbe no 364o (skilt ut fra hovedbruket 364f, naust?)
1847-1857: Lyder Wentzel Nicolaysen 3.
1857-1870: Lyder Wentzel Nicolaysen 2.
1870-1913: Ole Martin Olsen
1913-1915: Koefeldt Nordhausen, og Johanna og Anna Nordhausen
1915 –>: AS Hansa Bryggeri
1915 –>: 

Kalfarveien 93a – Halvdel av naust i Fløen, og del av Løbe no 364f)
1893-1897: Einar Blaauw
1897-1902: Martin Bernhard Eide
1902-1914: Ernst og Koefeldt Nordhausen
1914-1915: Koefeldt Nordhausen (sin halvdel), Johanne Natalie og Anna Bolette Nordhausen (arvinger av Ernst sin halvdel)
1915 –>: AS Hansa Bryggeri

Kartet fra 1957 viser Nedre Nubben med adresser på Seiersbjerget.
Kartet viser Nedre Nubben med adresser på Seiersbjerget. Kartet er fra 1957.
Eiendomskartet fra 2023 viser Nedre Nubben med adresser på Seiersbjerget.
Kartet viser Nedre Nubben med adresser på Seiersbjerget. Her ser vi at eiendommen som opprinnelig ble skilt ut som Seiersbjerget 25 er slått sammen med Seiersbjerget 23. Kartet er fra 2023.

Adressene nedenfor har sin opprinnelse fra en oppmålingsforretning i 1904, hvor veien som tidligere ble omtalt som Kalfarveien, og som også for enkelte parseller ble omtalt med løbe no, fikk navnet Seiersbjerget. Parsellene fikk nye navn med adresse i Seiersbjerget.

Seiersbjerget 15 (tidl. Kalfarv. 55a)
–> 1897: Einar Blaauw
1897-1932: Johan Ameln jr og hustru Betty (Elisabeth Olava, født Thesen)
1932-1941: Betty Ameln (enke)
1941-1946: Herman von Tangens sønner AS
1946-1969:  Johan Lyder von Tangen
1969-1970: Sverre Munck AS
1970-1971: Margrethe Thore
1971 –>: AS Mascot

Seiersbjerget 15a (tidl. løbe no 366, og utskilt fra Kalfarv. 57)
–> 1897: Einar Blaauw
1897-1899: P. G. Rieber & Søn og Hans Hansen
1899-1911: Johan Ameln jr og G. C. Rieber
1911-1932: Johan Ameln jr og hustru Betty (Elisabeth Olava, født Thesen
1932-1941: Betty Ameln (enke)
1941-1946: Herman von Tangens sønner AS
1946-1969:  Johan Lyder von Tangen
1969-1970 Sverre Munck AS
1970-1971 Margrethe Thore
1971 –>: AS Mascot

Seiersbjerget 17 (tidl. løbe
no 367 og Kalfarv. 55b, og skilt ut fra Kalfarv. 57
)
–> 1897: Einar Blaauw

Seiersbjerget 19 (tidl. Kalfarv. 55c, og skilt ut fra Kalfarv. 57)
–> 1897: Einar Blauuw

Seiersbjerget 19a (til. Kalfarv. 55d, og skilt ut fra Kalfarv. 57)
–> 1897: Einar Blaauw
1897-1899: P. G. Rieber & Søn og Hans Hansen
1899 –>: G. C. Rieber

Seiersbjerget 21 (tidl. Kalfarv. 59a)
–> 1897: Einar Blaauw

Seiersbjerget 23

Seiersbjerget 25
–> 1916: Einar Blaauw
1916 –>: S. Bartz Johannessen
1926 –>: S. Bartz Johannessen (tillegg til eksisterende eiendom)

Seiersbjerget 27
1929-1935: Johan Daniel Jessen og hustru Abigail Jessen
1935-1945: Kristen Kahrs
1945 –>: Egil Lavik

Seiersbjerget 31
–> 1931: Abigail og Johan Daniel Jessen
1931 –>: Elli Ellertsen

Seiersbjerget 33 (udskilt fra Kalfarv. 61)
1929-1935: Johan Daniel Jessen og hustru Abigail
1935-1936: Kr. Hjemdal
1936-1946: Cato Erichsen
1946-1971: Eiendommen overføres til hustru Margaret Erichsen f.Paulson i forbindelse med skillsmisse
1971 –> Cato Erichsen (hennes sønn)

Lenke:
1) Digitalarkivet: Panteregister nr. A.d.C.18, 1750-1877, for Domkirken landsogn.
2) Digitalarkivet: Panteregister nr. A.d.D.23, 1894-1936, K-Kj.
3) Grunnboksblader bestilt via Digitalearkivet for diverse eiendommer.
4) Bergenskart.no: Historiske kart.