Bergen bys matrikkel

Jeg har gjennomgått 9 matrikler for Bergen by. Disse matriklene befinner seg på Bergen offentlige bibliotek. Den første matriklen ble utgitt for året 1887, og den siste matriklen gjaldt for 1966-1968. I matriklene kan man blant annet lese om hvem som eide eller bebodde eiendommer i Kalfarområdet, samt diverse annen informasjon.