Historiske Fjellsiden

Er du en historiker eller entusiast av Fjellsiden i Bergen?

Vår vakre by, Bergen – tidligere kalt Bjørgvin – har en lang og rik historie. Minst 950 år tilbake i tid.

Historie facinerer oss mennesker fordi det er spennende å lese om hvordan våre forfedre har levd.

Når det er nært oss så er det også mer ektefølt – i mangel av et bedre ord.

Fjellsiden - bilde av Store Kalfaret på tidlig 1800-tall

Vi som innbyggere i Bergen er i så måte heldige fordi det foreligger en del historisk dokumentasjon i form av skriftlige kilder. Og vi har vært – og er – velsignet med en del entusiastiske historikere og fotografer som bidrar til å sette kildene inn i en større sammenheng.

Det foreligger heldigvis også en hel del eldre byggverk som materialiserer historien til byen.

Fjellsiden har et godt knippe av disse byggverkene. De er i hovedsak avgrenset i tid til utbyggingen av gårdseiendommene utenfor byporten til fritidsboliger – og etter hvert faste boliger – for byens bedrestilte befolkning, dog ikke uten unntak.

Men dette er også historie som er verd å ivareta – og bygningene er vakre og forseggjorte – noe vi ikke lenger finner så mye av i nutidens grå-hvite arkitektur.

Deler av Fjellsiden.com er dermed tillagt det å dokumentere hvem som bodde- og bor her – og hva som har skjedd over tid. Videre litt mer om menneskene her og hva de var kjent for.

Det tilligger ikke oss å skape historie. Et viktig mål for oss er følgelig å tydeliggjøre kildene som er brukt og tilstreber en nøytral tilnærming til materiellet.

Dette betyr at tidshjulet er sentralt. Fortolkninger skal fremheves som nettopp det – muligheter men ikke sikre treff.

Blir du inspirert av historiene?

Fjellsiden - bilde av Store Kalfaret tidlig 1800-tallet

Har du noe å formidle? Besitter du dokumentasjon som kanskje kan bidra til å fylle hull, eller gamle foto av hager eller bygninger som er omtalt her på Fjellsiden.com? Da oppfordrer vi deg til å kontakte oss for å dele. Sidene har ingen inntektssider, så vi kan ikke betale for innhold. Vi mottar heller ikke noe som helst betaling for innholdet eller til å dekke kostnadene ved å holde disse sidene i drift. Vi er entusiaster av Fjellsiden i Bergen. Hva med deg?