På denne siden vil vi ta for oss en stor andel av eiendommene i Kalfar-, Kalvedals- og Nubben-området, hvor vi vil redegjøre for eierskap på 18- og 1900-tallet. Det vil bidra til å kaste lys over hvordan området utviklet seg i dette tidsrommet. Pr. 08.04.2021 holder vi fremdeles på med å gjennomgå alle panteregistrene for området. Når disse er ferdig gjennomgått vil alle data nedenfor bli sortert på en mer riktig og lesevennlig måte, og dataene vil bli supplert med et eller flere kart over området.

Kalfarveien nr 33, 35 og 37, Legenes hus (tidligere Lungegaarden, Sophienlund)

Kilder: 1) SAB, Byfogd og Byskriver i Bergen, 03/03AdC/L0018a: Panteregister nr a.d.C.18, 1750-1877, s. 53. Løbe nr 365b eller l. Gml. matrikkel nr 136, nytt matrikkel nr 183. 2) SAB, Byfogd og Byskriver i Bergen, 03/03AdD/L0023: Panteregister nr a.d.D.23, 1894-1936, s. 83 og 84. Tidligere løbe nr 365b eller l. Sophienlund under Lungegaarden. 3) Arkivverket, grunnboksblad (1935-1993).

1786-1808: Danckert Danckertsen Krohn
1808-1840: Albert Henrik (Hinrich) Krohn (sannsynligvis sønn av Claus Krohn som var Danckert sin bror)
1840-1855: Lorentz Nicolaysen
1855-1868: Fredrik Schumann
1868-1906: Fredrik Georg Gade
1906-1931: Inga Margaretha Kjær (Fredrik G. Gades datter) 
1931-1935: Inga Margaretha og Christian Magnus Kjær
1935-1954: Inga Margaretha Kjær
1954: K/S Harwi, Rolf Wigands Rederi AS (Rolf Wigand ble gift med Inga og Kristian Kjær`s datter Augusta Ingeborg i 1932)

Kalfarveien nr 39 og 41

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wenzel Nicolaysen
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay Nicolaysen
1837-1846: Jens Møller
1846-1847: Thomas Monclair
1847-1868: Oluf Petterson Wingaard
1868-1905: Christian Gerhard Ameln Sundt
1905-1911: Fridtjof Sundt

Kalfarveien nr 39
1911-1946 Emma Lorange
1946–> Georg von Erpecom jr.

Kalfarveien 41
1911-1922 Fridtjof Sundt
1922-1953 Henrik Ameln
1953-1960 Tidskips AS
1960-1974 Joacim Grieg & Co
1974–> Vincent Stoltenberg

Kalfarveien nr 43 og 45 - Store Kalfaret - Løbe no 364b (fraskilt fra Kalfarveien nr 60, Løbe no 364a)

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wenzel Nicolaysen
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay Nicolaysen
1837-1846: Jens Møller
1846-1847: Thomas Monclair
1847-1868: Oluf Petterson Wingaard
1868-1905: Christian Gerhard Ameln Sundt
1905-1906: Fridtjof Sundt

Kalfarveien 43
1906-1911 Fridjof Sundt
1911-1925: Skibsreder Klaus Severin Reimers
1925-1929: (Anna) Jacoba Reimers (Klaus` hustru, nå enke)
1930: Bergen kommune

Kalfarveien 45 (tidl. Kalfarv. 43a)
1906-1922: Fridtjof Sundt
1922-1931: Skuespiller Lorentz Bertius Thyholdt
1931-1977: AS Kalfarvei nr 45 v/Thor Thyholdt og Ingeborg Svendsen
1977-2012: Ellen Karin og Hans Martin Søbstad
2012—>: Helge Søbstad

Kalfarveien 39

Kalfarveien 41

Kalfarveien 47a

Kalfarveien 47b

Seiersbjerget nr 4
1906: Tandlæge Gustav Aasgaard

Seiersbjerget 5 

Seiersbjerget nr 6a og 6b
1906-1912: Fridtjof Sundt
1912 ->: Enkefrue Catharina Stabell (f. Sundt) med bruksrett til veien «Maggi Passage»

Seiersbjerget nr 6c

Seiersbjerget 7

Seiersbjerget nr 8
1906: Høyesterettsadvokat Nicolay Wiig

Seiersbjerget nr 9
1906-1910: Fridtjof Sundt
1910: Johanne Smit

 

Seirsbjerget nr 9a

Seiersbjerget nr 9b

Seiersbjerget nr 10 (utskilt fra Kalfarveien 43 og 49a)
1906-1911: Fridtjof Sundt
1911: Ingolf Ellingsen

Seiersbjerget nr 11 (skilt ut fra 43a i 1922)
1905-1922: Fridjof Sundt
1922-1928: Kjøbmand Jacob Neumann
1928-1957: Avdelingchef Martin og hustru Selene Solemdal
1957-1958: 1. Astri Martens f. Solemdal og 2. Harald (barn og arvinger)
1958-1980: Arthur Årseth
1980 ->: AS Betesda

Seiersbjerget nr 11a (skilt ut fra Seiersbjerget 11 i 1935)
1928-1935: Avdelingchef Martin og hustru Selene Solemdal
1935-1959: Redaktør Johan H. og hustru Ruth Eriksen
1959-1959: Bergens Sparebank
1959 ->: Erika Knag, Valborg Knag og Lars Johan Knag

Seiersbjerget nr 12

Seiersbjerget nr 13 (skilt ut fra Kalfarveien 43a i 1922)
1905-1922: Fridjof Sundt
1922-1925: Skibsreder Carl Mathisen
1925-1965: Catharina de Chezautx Møller Christie
1965-1972: Catharina sine arvinger Ruth, Catharina og Ellinor
1972 ->: Petter Wilhelm Alfsen

Kalfarveien nr 47a og b

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wenzel Nicolaysen
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay Nicolaysen
1837-1846: Jens Møller
1846-1847: Thomas Monclair
1847-1868: Oluf Petterson Wingaard
1868-1905: Christian Gerhard Ameln Sundt
1905-1922: Fridtjof Sundt

Kalfarveien 47a
-> 1916: Fridtjof Sundt
1916-1920: H. Westfal Larsen
1920 ->: Skibsreder Leif Erichsen

Kalfarveien 47b

Kalfarveien nr 49 - Kalfaret - Løbe no 364g (se for øvrig hovedbruket Løbe no 364f)

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wentzel Nicolaysen sr
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay 1837-1847: Bolette Marie Berentine Nicolaysen (N. Nicolaysen sin enke)
1847-1848: Lyder Wentzel Nicolaysen jr
1848-1856 Berent Friele (og hustru Albertine Fredrikke)
1856-1870: Berent Friele (enkemann)
1870-1905: Christian G. A. Sundt (døde i 1901)
1905–> Fridtjof Sundt (dødsbo etter hans far Christian)

Kalfarveien nr 34a og b, 42, 44, 50 og 54 (tidligere Lille Kalfaret)

Kilder: 1) SAB, Byfogd og Byskriver i Bergen, 03/03AdC/L0018a: Panteregister nr a.d.C.18, 1750-1877, s. 66. Løbe nr 363. Gml. matrikkel nr 147, nytt matrikkel nr 181. Senere løbe nr 363a, Kalfarveien nr 44 og 50.

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1791: Lauritz Holte Nicolaysen
1791-1811: Hans Falck Greger (Lauritz Holte Nicolaysen og Lyder Wenzel Nicolaysen sin fetter)
1811-1826: Wilhelm Johannes Schwindt
1826-1833: Lars Paasche Holm
1833-1848: Margrethe Marie Holm, født Kahrs (Lars` hustru)
1848-1862: Ditmar Kahrs Holm (sønn av Margrethe og Lars)
1862-1868: Johan Cordt Harmens

Kalfarveien 44 og 50 – Løbe no 363a
1868-1909: Johan Cordt Harmens
1909 og 1911: AS Lille Kalfaret
1911-1915: H. B. Opdahl
1915–>: AS Domus

Kalfarveien 34a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
Løbe nr 363b

1868-1873: Johan Cordt Harmens
1868 og 1873-1884: Albert Gran
1884–> Johan Lothe

Kalfarveien 54 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
Løbe nr 363c

1868-1873/1909: Johan Cordt Harmens
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1873 og 1909-1923: Hans Knagenhjelm Gran
1923-1932: Hans Board Isdahl
1932-1937: Gullik Nilsen
1937–> Anna Gjertina Johannessen

Kalfarveien 34b (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
Løbe nr 363d
1862-1868: Johan Cordt Harmens
1868-1873: Albert Gran
1872-1880: Hans Knagenhjelm Gran
1880: Alexander Behrens Grieg

Kalfarveien 50a og b (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
Løbe nr 363e og f

1868-1891: Johan Cordt Harmens
1891-1897: Ingvald Gjelvig
1897-1911: Adolf Jahnson
1911–> Lorentz W. Irgens
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Adolf Jahnson

Kalfarveien 42 og 42a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50, senere omtalt som Kalfarlien 16)
Løbe nr 363g
1868-1894/1906: Johan Cordt Harmens
1894, 1906 og 1909: Hilbrand C. E. Krohn

Kalfarveien 44a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50, senere omtalt som Kalfarlien 12)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Henrik Opheim
1909–> Georg B. von Erpecom

Kalfarlien nr 18 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> E. Heidenreich

Kalfarlien 21 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> F. Ohldick

Kalfarlien 13a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Biset

Kalfarveien 46 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Halfdan Kuhnle

Kalfarveien 36 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Bergen kommune

Kalfarlien 14 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Engebret Erichsen

Kalfarveien 14a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Hilbrand C. E. Krohn

Kalfarlien 23 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Frithjof Andersen

Kalfarlien 7a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Holmboe Henrichsen

Kalfarlien 10 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–> Rasmus Aabrek

Fjeldveien 90a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–> Olaf Jahnsen

Kalfarlien 9a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910 og 1911: Magnus Frostad

Kalfarlien 19
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–> Sollied

Kalfarveien 48 (fraskilt Kalfarveien 54)
1915 og 1923–>: H. Westfal-Larsen

Kalfarlien 8 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–> H. B. Opdahl

Kalfarlien 15 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: H. Westfal-Larsen

Kalfarlien 7c (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: H & M Pederesen 

Kalfarlien 19a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: P. Koch

Kalfarlien 9c (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: Olaf Jahnsen

Kalfarlien 11c (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: Olaf Jahnsen

Kalfarlien 13a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: Birch

Kalfarlien 15a og 15b (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: AS Kalfarlien

Kalfarlien 17 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: Finn Dahl

Kalfarlien 17a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910 og 1912–>: K. Ivaar Seljesæter

Kalfarlien 11a, 13 og 21a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: AS Kalfarlien

Kalfarlien 7b (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: Tschudi

Kalfarlien 3a (utskilt fra Kalfarveien 44, 50 og 60)
1909-1911: AS Lille Kalfaret
1854-1911: Knud Geelmuyden Fleischer

Kalfarlien 5 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1912: AS Lille Kalfaret
1912–> D. Huun

Kalfarveien nr 53

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kalfarveien nr 61 (nå nr 59) og 93a (halvdel av et naust i Fløen) - Nedre Nubben - Fagerthun - Løbe no 364f

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wenzel Nicolaysen den 1.
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay Nicolaysen
1837-1847: Bolette Marie Berentine Nicolaysen (N. Nicolaysen sin enke)
1847-1870: Lyder Wentzel Nicolaysen den 2.
1870-1893: Christen K. Gran (navnga eiendommen Fagerthun i 1870)
1893–> Einar Blaauw
1929 –>: Johan Daniel Jessen og hustru Abigail Jessen

Kalfarveien 49 og 49a – ble navngitt «Kalfaret» i 1897 – Løbe no 364g (skilt ut fra hovedbruket 364f Nedre Nubben)
1847-1848: Lyder Wentzel Nicolaysen den 2.
1848-1856: Berent Christian Friele (og hustru Albertine Fredrikke)
1856-1897: Berent Christian Friele (enkemann)
1897-1905: Christian G. A. Sundt (død 1901)
1905–> Fridtjof Sundt (dødsbo fra hans far Christian)

Kalfarveien 53 – Paradisbakken/Fredheim – Løbe no 364i (skilt ut fra hovedbruket 364f Nedre Nubben)
1847-1855: Lyder Wentzel Nicolaysen den 2.
1855-1870: Lyder Wentzel Nicolaysen den 3.
1870-1892: Ananias Christopher Hansen Dekke
1892-1902: Rebekka Dekke (enke etter Ananias)
1902-1921: Christoffer Faye Huun (fra Brunchorst & Dekkes)
1921–>: Lucie Amalia Huun (født Martens, enke etter Christoffer)

Kalfarveien 77 – Nederste Nubben – Løbe no 364n (skilt ut fra hovedbruket 364f Nedre Nubben)
1847-1869: Lyder Wentzel Nicolaysen den 2.
1869-1871: Konsul Peter Jebsen og hustru Anna født Udhus
1871-1871: Peter Jebsen (fra Anna sitt dødsbo)
1871-1893: Peter Jebsen og hustru Sophia C. født Sundt
1893-1912: Enke Sophia C. Jebsen
1912–>: «Peter Jebsen og hustru Sophia Jebsen født Sundts aldershjem for Bergens Handelsstand»

Kalvedalsveien 12 – Løbe no 364p/y, utskilt fra Kalfarveien 61 i 1870 (senere Gamle Kalvedalsveien 12 – eiendommen er for øvrig også utskilt fra Kalfarveien 60 (lnr 364a) i 1904 og Kalfarveien 102 (lnr 364d) i 1876. Fjellveien 25x ble forøvrig skilt ut i 1922)
1847-1870: Lyder Wentzel Nicolaysen den 2.
1870-1897: Christian G. A. Sundt
1897-1918: Konsul Johan Gerhard Theodor Ameln og hustru Henrikke Kathrine Wilhelmine
1918-1923: Christian Ameln (sønn og arving av 1/5)
1923-1930: AS Kalvedalsveien 12 (fra Christian Ameln sitt dødsbo)
1930-1979: Chr. Michelsens fond
1979 –>: Arne Sande AS (Sandegruppen AS)
(I 1988 ble bnr 1660 utskilt, dvs grøntområdet på 5.930 kvadratmeter, og denne parcellen ble gitt ved skjøte til Bergen kommune ved Fritidsavdelingen for kr 0,00 i 1989)

Kalfarveien 91 – Løbe no 364o (skilt ut fra hovedbruket 364f, naust?)
1847-1857: Lyder Wentzel Nicolaysen 3.
1857-1870: Lyder Wentzel Nicolaysen 2.
1870-1913: Ole Martin Olsen
1913-1915: Koefeldt Nordhausen, og Johanna og Anna Nordhausen
1915 –>: AS Hansa Bryggeri
1915 –>: 

Kalfarveien 55 – Løbe no 364f1 (skilt ut fra hovedbruket 364f)
1870-1893: Christen K.Gran
1893-1897: Rebekka Dekke, enke etter Ananias Dekke
1897 -1897: P. G. Rieber & Søn og Hans Hansen (mageskifteskjøte)

Kalfarveien 93a – Halvdel av naust i Fløen, og del av Løbe no 364f)
1893-1897: Einar Blaauw
1897-1902: Martin Bernhard Eide
1902-1914: Ernst og Koefeldt Nordhausen
1914-1915: Koefeldt Nordhausen (sin halvdel), Johanne Natalie og Anna Bolette Nordhausen (arvinger av Ernst sin halvdel)
1915 –>: AS Hansa Bryggeri

Kalfarveien 53a
–> 1897: Einar Blaauw
1897-1897: P. G. Rieber & Søn og Hans Hansen
1897–>: Rebekka Dekke, enke etter Ananias Dekke (mageskifteskjøte)

Kalfarveien 53b
–> 1897: Einar Blaauw
1897–>: Jacob Lexau

Kalfarveien 53c
–> 1900: Hans Hansen sin halvdel
1900–>: G. C. Rieber

Kalfarveien 57
–> 1897: Einar Blaauw
1897–>: P. G. Rieber & Søn og Hans Hansen

Kalfarveien 55a
–> 1897: Einar Blaauw
1897–>: Johan Ameln

Kalfarveien 59a
–> 1897: Einar Blaauw
1897 –>: G. C. Rieber

Kalfarveien 55b
–> 1897: Einar Blaauw
1897–>: Joh. Suda (er også delvis utskilt fra Kalfarveien 55)

Kalfarveien 75
–> 1899: Einar Blauuw
1899-1902: Henriette Thrap Meyer Olsen
1902-1939: Bernhard Sars jr.
1939–>: Einar Cook 

Kalfarveien 73
–> 1914: Einar Blaauw
1914-1922: Christen K. Gran
1922 –>: Fru Rønnaug Gran

Kalfarveien 69
–> 1914: Einar Blaauw
1914 –>: Arkitekt Einar Oscar Schou

Kalfarveien 67
–> 1915: Einar Blaauw
1915 –>: Arkitekt Schak Bull

Kalfarveien 65
–> 1915: Einar Blaauw
1915 –>: Tandlæge Th. Krohn-Hansen

Kalfarveien 71
–> 1916: Einar Blaauw
1916-1927: B. M. Frønsdal
1927-1942: Fru Ellinor Waage (særeie)

Seiersbjerget 25
–> 1916: Einar Blaauw
1916 –>: S. Bartz Johannessen
1926 –>: S. Bartz Johannessen (tillegg til eksisterende eiendom)

Seiersbjerget 29
–> 1929: Einar Blaauw
1929-1930: Kaptein Johan Daniel Jessen og hustru Abigail
1930-1941: J. G. Jørgensen
1941 –>: frk Dagny Hansen (arv etter Jørgensen)

Kalfarveien 63a 
–> 1918: Einar Blaauw
1918 –>: Helga Blaauw von Rees, datter av Einar

Kalfarveien 63b
–> 1918: Einar Blaauw
1918-1925: Haakon Blaauw, sønn av Einar
1925 –>: Andreas Visted
1930 –>: Andreas Visted (ekstra areal blir tillagt eiendommen fra Kaptein Johan Daniel Jessen og fru Abigail)

Kalfarveien 69a
–> 1916: Einar Blaauw
1916-1916: M. Meyer
1916-1920: Wilhelm Koren Frimann
1920-1938: Erling Sundt
1938 –>: Sakfører E. Steen Olsen

Kalfarveien 85 – Løbe no 364n1 – udskilt fra Løbe no 364n (Peter Jebsens dødsbo)
–> 1893: Peter Jebsens
1893 -1899: Konsul Johan Rieber (bestående av eiendom og Sæbefabrik)
1899-1915: Ernst og Hoelfeldt Nordhausen
1915 –>: AS Hansa Bryggeri (fra Koelfeldt, Johanna og Anna Nordhausen. Nr 91 og 93a blir også solgt til samme)

Kalfarveien 83 – udskilt fra Løbe no 364n
1893-1912: Sophia C. Jebsen
1912 –>: «Barnehjemmet Anna Jebsens Minde» (Sophia C. Jebsens, født Sundt, dødsbo)

Seiersbjerget 27
1929-1935: Johan Daniel Jessen og hustru Abigail Jessen
1935-1945: Kristen Kahrs
1945 –>: Egil Lavik

 

Seiersbjerget 31
–> 1931: Abigail og Johan Daniel Jessen
1931 –>: Elli Ellertsen

Kalfarveien 63C
1929-1957: Johan Daniel Jessen og hustru Abigail
1957-1959: Johan Wallace Jessen (deres sønn)
1959-1967: Enke Agathe Wallace Jessen (Johan W. J. sin enke)
1967-1967: Einar og Svein Johan Jessen (arvinger etter Agathe)
1967 –>: Ingmar Waage

Seiersbjerget 33 (udskilt fra Kalfarv. 61)
1929-1935: Johan Daniel Jessen og hustru Abigail
1935-1936: Kr. Hjemdal
1936-1946: Cato Erichsen
1946-1971: Eiendommen overføres til hustru Margaret Erichsen f.Paulson i forbindelse med skillsmisse
1971 –> Cato Erichsen (hennes sønn)

Kalfarveien nr 60, tidligere Ny Kalfaret - Løbe no 364a, c og h

Denne adressen er ikke den samme Kalfarveien 60 som pr 2021 eksisterer i Hansaparken, men en adresse som eksisterte på 1800-tallet og tidlig 1900-tallet. Det ble skilt ut mange parceller fra denne adressen på begge sider av Kalvedalsveien på slutten av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet.

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wenzel Nicolaysen
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay Nicolaysen
1837-1847: Bolette Marie Berentine Nicolaysen (N. Nicolaysen sin enke)
Følgende 3 gårdsbruk/deler ble utskilt fra Kalfarveien 60 i 1847.
1849 –>: Jens Møller (usikkerhet om eierskap av det resterende av Ny Kalfaret, og hvor stort område som ikke ble skilt ut i 1847)
1850 –>: arvefæstebrev fra Jens Møller til Berge Andersen på Starefossen
1854?–> Knud Geelmuyden Fleischer

Skifte etter Bolette Marie Berentine Nicolaysen, født Lexau 18.05.1847.
Nedre Nubben (Løbe no 364f, se også Kalfarveien 61 og 93a)
1847–> Lyder Wenzel Nicolaysen

Skifte etter Bolette Marie Berentine Nicolaysen, født Lexau 18.05.1847.
Nordre Øvre Nubben (Løbe no 364c)
1847-1849: Nicolay Nicolaysen
1849-1854: Jens Møller 
1854-1901: Knud Geelmuyden Fleischer

Skifte etter Bolette Marie Berentine Nicolaysen, født Lexau 18.05.1847.
Søndre Øvre Nubben (Løbe no 364d, se også Kalfarveien 102)
1847-1847: Lorentz Nicolaysen

Kalvedalsveien 8 (senere Øvre Kalfarlien 31)
1854-1899: Knud Geelmuyden Fleischer
1899–> Erik Rusten

Kalfarveien 88 – Løbe no 364v (tilhører Nordre Øvre Nubben, udskilt fra Løbe no 364c og Kalf.v. 60)
1854-1878: Knud Geelmuyden Fleischer
1878–> Sagfører Jan Arentsen Greve

Elvebakken – Løbe no 364h
1849-1874: Jens Møller
1874–> Knud Geelmuyden Fleischer

Kalvedalsveien 33 – Hasselbakken – Løbe no 364w (utskilt fra Kalfarveien 88 i 1875)
1854-1878: Knud Geelmuyden Fleischer
1878-1925: Sagfører Jan Arentsen Greve
1928-1961: Enkefru Signe Greve Laastad
1961-1983: Den Norske Israelsmisjon
1983 –>: Erik Vad

Kalfarveien 90 – Løbe no 364x (tilhører Nordre Øvre Nubben, udskilt fra Løbe no 364v)
1854–>? Knud Geelmuyden Fleischer
1882-1888: Thorbjørn Ludvig Synnestvedt Børs
1888-1898: Martha Børs, født Helmers, enke etter Thorbjørn
1898-1998: Christian Børs og øvrige arvinger etter Thorbjørn og Martha Børs
1998 –>: Georg Thesen

Kalfarveien 86 – Løbe no 364æ (tilhører Nordre Øvre Nubben, udskilt fra Kalfarv. 88)
1854-1878: Knud Geelmuyden Fleischer
1878-1881: Sagfører Jan Arentsen Greve (skjøte på bygninger)
1881-1912: Premierløitnant Christian Magnus Falsen
1912-1930: A. Nielsen Waage
1930-1936: : Disponent Geo Hansen
1936 –>: Kontorbetjent Solveig Kirkebø og ligningsfullmektig Gunnar Kirkebø

Kalfarlien 4
1854-1911: Knud Geelmuyden Fleischer
1911–>: Charlotte Rieber

Fjeldveien 100 (fraskilt i 1899 fra Kalfarveien 60)
–>1899: Knud Geelmuyden Fleischer
1899–>: Thor Lude

Kalvedalsveien 1 (utskilt i 1899 fra Kalfarveien 60)
–> 1899: Knud Geelmuyden Fleischer
1899-1904: Vilhelm Torkildsen
1904-1908 (1912): Skibsmægler Ole Reinert Olsen
1912-1912: Enkefrue Marie O. R. Olsen og sønnen Ferdinand Berg Olsen
1912-1918: Fru Herbjørg Olsen
1918-1958: Fru Anna Schelderup
1958 –>: AS Hansa Bryggeri

Fjeldveien 102 (utskilt i 1905 fra Kalfarveien 60)
–> 1905: Knud Geelmuyden og hustru Nicoline Albertine Flottmanns dødsbo)
1905 –>: Baard Langseth
–> 1913: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1913 –>: A. N. Rørvik (finne ut når eierskifte mellom Langseth og Rørvik ble gjennomført)

Kalvedalsveien 12 – Løbe no 364p, utskilt i 1905 (senere benevnt som Gamle Kalvedalsveien 12 – eiendommen er for øvrig også utskilt fra Kalfarveien 61 (lnr 364f) og Kalfarveien 102 (lnr. 364d)
–> 1905: Knud Geelmuyden Fleischer og hustru Nicoline Albertine Flottmanns dødsbo
1905–>: Johan Ameln

Kalfarveien 76 – Bryggeri – Løbe no 364c (senere 364t og u), 
1849 og 1853: Jens Møller utsteder fæstekontrakt til Lars Semb
1874 –>: Knud Geelmuyden Fleischer utsteder Fæstebrev til AS Hansa bryggeri
–> 1905: Knud Geelmuyden Fleischer og hustru Nicoline Albertine Flottmanns dødsbo
1905–>: Hansa Bryggeri AS

Kalvedalsveien 7 – Harmonien, men også kalt Villa Harmoni under Ny Kalfaret – Løbe no 364a1
–> 1905: Knud Geelmuyden Fleischer og hustru Nicoline Albertine Flottmanns dødsbo
1905–>: Laurits Meyer

Kalvedalsveien 10 – Senere benevnt som Gamle Kalvedalsveien 2 (utskilt i 1908 fra Kalfarveien 60, og fra Kalvedalsveien 8b i 1910)
—> 1854: Jens Møller
1854-1908: Knud Geelmuyden Fleischer og hustru Albertine Flottmann og deretter deres dødsbo
1908-1948: Olav Ingstad
1948-1987: Roar Olsen

Kalvedalsveien 2 (utskilt i 1909 fra Kalfarveien 60)
–> 1905: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns dødsbo
1909-1931: Skibsreder Olaf Olafsen Bergh og Marie Bergh
1931-1931: Aslaug Grieg (datter)
1931-1938: Fru Othilde Amalie Reiss
1938-1963: Rolf Reiss (sønn av Othilde og Johan)
1963-1978: Eva Grevstad Larssen
1978-1981: Martha og Harald Eide (Martha er sansynligvis datter av Eva)
1981 –>: Martha Larsen

Kalfarveien 60a – Senere benevnt som Øvre Kalfarlien 1, og deretter Øvre Kalfarlien 34 (utskilt i 1909 fra Kalfarveien 60)
–> 1905: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns dødsbo
1909-1932: Ivar Cornelius Rasmussen
1932-1932: Dagny Krolm?-Rasmussen (enke etter Ivar)
1932 –> Kjøbmand Knut Kavli

Kalfarlien 100q
1933: Det er skilt ut areal fra 13 eiendommer til felles vei som består av Kalfarlien og Øvre Kalfarlien.
1943: Bergen kommune får grunnbokshjemmel for dette veiarealet.

Kalfarlien 1 – tidl. Kalfarv. 60b
–> 1909: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns dødsbo
1909 –>: Adolph von Tangen-Jordan

Kalvedalsveien 8a (utskilt fra Kalfarveien 60 i 1909)
–> 1909: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns dødsbo
1909-1925: Trelasthandler Paal Kahrs
1925-1927: Paal og Eleonora Charlotte Kahrs
1927-1953: Paal Kahrs
1953-1971: Johan Martens Kahrs og eventuelt andre arvinger
1971 –>: Jacob Irgens

Kalfarlien 3
–> 1910: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns dødsbo
1910 –>: Chr. Kahrs

Kalvedalsveien 4a
–> 1910: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns dødsbo
1910 –>: Waldemar Jacobsen

Kalfarlien 2
–> 1910: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns dødsbo
1910 –>: Anders Hoel

Kalfarveien 60b – senere Kalfarlien 1 og Øvre Kalfarlien 36
–> 1911: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1911-1921: Jacob Laastad
1921 ->: Johan Thesen

Kalfarlien 3a
–> 1911: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1911 –>: Gottfred og Henrik Vedeler

Kalfarlien 6
–> 1911: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1911 –>: Lorentz W. Irgens

Kalvedalsveien 8c
–> 1911: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1911 –>: J. Gran

Kalfarlien 5c
–> 1911: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1911 –>: Ole Irgens
–> 1913: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1913 –>: Ole Irgens

Kalfarlien 4
–> 1911: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1911 –>: Fru Charlotte Rieber

Kalfarlien 3b (udskilt fra både Kalfarveien 60 og Kalfarveien 44 & 50)
–> 1911: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1911 –>: C. Rogge

Kalvedalsveien 8 (utskilt fra Kalvedalsveien 10 og 8b i 1907, samt fra Kalfarveien 60 i 1912)
–> 1854: Jens Møller
1854-1899: Knud Geelmuyden Fleischer
1899-1903: Erik Rusten
1903-1907/1912: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1907/1912-1940: Halfdan Grieg
1940-1948: Enkefrue Ragna Grieg
1948-1971: Skibsmægler Halfdan Grieg (sønn?)
1971-1973: Enkefrue Ingrid Grieg
1973-1982: Halfdan Grieg Ltd
1982 –>: Johanne Katrine Kolderup Flaten og Roald Flaten

Fjeldveien 103
–> 1913: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1913 –>: Bergen kommune

Fjeldveien 104
–> 1913: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1013 –>: Bergen kommune

Kalfarveien 88a – «Olympen» (udskilt fra Kalfarv. 88 i 1902)
1878-1912: Sagfører Jan Arentsen Greve
1912 –>: Konsul Adolph Halvorsen

Kalfarveien 87 (udskilt fra Kalfarv. 88 i 1903)
1878-1907: Sagfører Jan Arentsen Greve
1907- 1932: Fru Marie Henrikke Holtermann (auksjonskjøte)
1932-1965: Banksjef Harald Nilssen
1965 –>: AS Hansa Bryggeri

Kalvedalsveien 3 (udskilt fra Kalvedalsveien 1 i 1904)
–> 1899: Knud Geelmuyden Fleischer
1899-1904: Vilhelm Torkildsen
1904-1924: Albert Harloff
1924-1950: Enkefrue Erica Marie Harloff
1950 –>: AS Hansa Bryggeri

Kalvedalsveien 4 (utskilt fra Kalfarveien 60 i 1906 og 1912)
–> 1930: Knud Geelmuyden Fleischer konkursbo)
1930-1958: Waldemar Jacobsen og hustru
1958 –>: Irene og Erling Lund

Kalvedalsveien 8b (utskilt fra Kalvedalsveien 8a i 1908, og fra Kalvedalsveien 10 i 1929)
–> 1909: Knud Geelmuyden Fleischers og hustrus dødsbo
1909-1929: Ragna og Halfdan Grieg
1929-1937: Gudrun Lampe
1937-1968: Leif Gran Kahrs
1968 –>: Jacob A. Lytskjold

Kalvedalsveien 31 (utskilt fra Kalvedalsveien 33 i 1925)
1878-1925: Sagfører Jan Arentsen Greve
1925-1928: Arent Wittendorp Greve og hustru Birgitte Christine Greve
1928-1937: Hildur Greve
1937-1937: Martin Olsen
1937 –>: Elsa Bøhm Nilssen

Øvre Kalfarlien 36 (utskilt fra Kalfarveien 60b)
1934-1956: ingeniør Olav Liby
1956-1982: Gerd Aase
1982 ->: Berit og Per Ivarsen

Kalfarveien 76 - Bryggeri - Løbe no 364c (senere 364t og u) - Nordre øvre Nubben under Store Kalfaret

1849-1855: Lars Semb (fæstet tomteareal for bygging av bryggeri mm, eier Jens Møller)
1855-1892: Hans Andreas Isdahl med hustru Margrethe og Fredrik Stockfleth Beyer (kun bygninger, vandledning og dam, da dette ligger på fæstet tomt)
1892–>: Hansa Bryggeri (kun bygninger, vandledning, dam og div dokumenterte rettigheter på fæstet grund)
1905–>: Hansa Bryggeri (fra Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns dødsbo, parcel udskilt fra Kalfarv. 60, Ny Kalfaret)

Kalfarveien nr 83

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kalfarveien 84 - Løbe no 364ø - Nordre øvre Nubben (udskilt fra Kalfarveien 88 - Løbe no 364v)

–> 1887: Premierlöitnant R. Sauirzaphf?
1887-1906: Overretssagsfører Karl Bergh og hustru Marie
1906-1914: Marie Bergh (enke etter Karl)
1914-1924: Ferdinan Otto Kaltenborn og hustru Agnes
1924–>: Hansa Bryggeri AS (1938 Kalfarveien 76 og 84 slås sammen)

Kalfarveien nr 85 Løbe no 364n1

1847-1869: Lyder Wenzel Nicolaysen
1869-1892: Peter Jebsen
1893–> Johan Rieber (dødsbo etter Peter Jebsen)

Kalfarveien 93b (halvdel av et naust)

–> 1811: Hans Falck Greger
1811-1812: Carl Hjorth Stuwitz (fra Gregers dødsbo)
1812-1814: Cathrine Helene Stuwitz, født Hoë (enke)
1814-1853: Henrik Jansen
1853-1856: Elling Nilsen Seim, Hans Hoff, Nils Olsen og Ole Larsen
1856-1859: Elling Nilsen Seim, Hans Hoff og Nils Olsen (fra Ole Larsen, hans andel)
1859-1878: Nils Martin Nilsen (fra Hans Hoff`s bo, hans andel), Elling Nilsen Seim og Nils Olsen
1878-1893: Edvard Nilsen (fra Nils Olsens Enke, på hans andel), Nils Martin Nilsen og Elling Nilsen Seim
1893-1893: til familiemedlemmene Nils Martin, Edvard, Hanne Martine, Emilie Marie og Katinka Nilsen (fra Elling Nilsen Seim`s dødsbo)
1893-1897: Johan Rieber
1897-1902: Martin Bernhard Eide
1902-1914: Ernst og Koefeldt Nordhausen
1914-1915: Koefeldt, Johanne Natalie og Anna Bolette Nordhausen (søsken og arvinger etter Ernst)
1915 –>: AS Hansa Bryggeri

Kalfarveien 95 og 95a

Kalfarveien 95

Kalfarveien 95a
–> 1916: Norges Statsbaner
1916 –>: AS Hansa Bryggeri

Kalfarveien 100e1 (udskilt fra Kalfarveien 100e, nå Nubbebakken 16)

1923: Bergen kommune

Kalfarveien 102 - Søndre Øvre Nubben under Store Kalfaret - omtalt som Solbakken f.o.m. 1869 - Løbe no 364d

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wenzel Nicolaysen
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay Nicolaysen
1837-1847: Bolette Marie Berentine Nicolaysen (N. Nicolaysen sin enke)
1847-1848: Lorentz Nicolaysen (han arver sin mor Bolette)
1848-1868: Henrik Krøpelien
1868-1896: Christian Ege
1896-1912: Konsul Johan Rieber
1911 –>: Fru Effie Rieber Mack og Fru Madeleiene Rieber Münter (dødsbo etter J. Rieber)

Kalfarveien 102a
1868-1895: Christian Ege
1894, 1896 og 1899: Fabrikeier Johan I. Dekke
1899-1901: Vilhelm Torkildsen
1901-1917: Alex. Birger Grieg
1917-1921: Christen K. Gran
1921 –>: Gina Rytter Olsen

Kalfarveien 108b (tillegges Kalfarveien 108)
1868-1894: Christian Ege
1894-1918: Ole Martin Olsen
1918-1918: Enkefru Marie Kristine Johannessen og Olaf Bernhard Olsen med hver sin halvdel (barn og arvinger etter Ole Martin Olsen og fruen)
1918 –>: Olaf Bernhard Olsen (kjøper sin søsters halvdel)

Kalvedalsveien 26 – Sollien – Løbe no 364q/r (utskilt fra hovedbruket 364d, Kalfarv. 102 i 1872)
1868-1872: Christian Ege
1872-1899: uhrmager Iver Iversen (vaanhus oppført i 1888)
1899-1901: Frants Gundersen
1901-1918: ingeniør Jacob Büsch og hustru Adeline A. Helmers
1918-1924: enke Adeline A. Helmers
1924-1931: Charlotte Wilhelmine Olsen
1931-1933: Sigurd Helmers Olsen, Einar Helmers Olsen, fru Bergliot Møller og fru Aagot Theting (arvinger etter Charlotte)
1933-1962: Einar Helmers Olsen

Kalvedalsveien 12 – Løbe no 364p, utskilt i 1876 (senere Gamle Kalvedalsveien 12 – eiendommen er forøvrig også utskilt fra Kalfarveien 60 (Løbe no 364a) og Kalfarveien 61 (Løbe no 364f)

Kalvedalsveien 45 (udskilt fra l.no. 364d, Kalfarveien 102)
1896-1898: Konsul Johan Rieber
1898-1924: Ingeniør Hans E. Mohn
1924 –>: Agnes Armauer Hansen

Kalfarveien 98 (udskilt fra 102a i 1899)
1896-1899: Konsul Johan Rieber
1899 –>: Georg Thesen

Kalvedalsveien 49 (udskilt fra Kalfarv. 102, l.no 364d i 1899)
1896-1899: Konsul Johan Rieber
1899-1903: Fabrikeier Johan Dekke
1903-1909: Carl Ellerhusen
1909-1929: Axel Irgens og hustru Stephanie Irgens
1929-1936: Stephanie Irgens (enke etter Axel)
1936-1947: 6 arvinger/barn etter Stephanie
1947-1959: Ole Tschudi Irgens
1959-1982: Signy og Gudrun Saue (Ole sine søstre)
1982 –>: Ragnhild og Nilse Kristian Aamodt

Kalvedalsveien 45a
1896-1905: Johan Rieber
1905 –>: Wilh. Jebsen

Kalfarveien 108a (udskilt fra Kalfarv. 108 og 108b i 1936, ytterligere areal blir udskilt fra Kalf.v. 108 og tillagt d.e. i 1937)
–> 1936: Skomakermester Olaf Bernhard Olsen
1936-1937: Murmester Gustav A. Olsen og byggmester Anders Solheim
1937-1947: Olav Guldberg (overtar 3 skjøter hvorav 2 fra Olaf B. Olsen og 1 fra Gustav A. Olsen og Anders Solheim)
1947-1954: Fru Teoline Seim
1954 –>: Arnfinn Jarl Seim og Kjell Bryde Seim (skjøte fra Claudius Seim, Teolines enkemann)

Kalvedalsveien 54
–> 1911: Konsul Johan Rieber
1911 –>: Fru Effie Rieber Mack og Fru Madeleiene Rieber Münter (dødsbo etter J. Rieber)

Kalvedalsveien 47a
–> 1911: Konsul Johan Rieber
1911-1912: Fru Effie Rieber Mack og Fru Madeleiene Rieber Münter (dødsbo etter J. Rieber)
1912 –>: Dagny Friele

Kalvedalsveien 57
–> 1911: Konsul Johan Rieber
1911-1912: Fru Effie Rieber Mack og Fru Madeleiene Rieber Münter (dødsbo etter J. Rieber)
1912 –>: Harald S?

Kalvedalsveien 53
–> 1911: Konsul Johan Rieber
1911-1912: Fru Effie Rieber Mack og Fru Madeleiene Rieber Münter (dødsbo etter J. Rieber)
1912 –>: Aksel F.

Kalvedalsveien 47
–> 1911: Konsul Johan Rieber
1911-1912: Fru Effie Rieber Mack og Fru Madeleiene Rieber Münter (dødsbo etter J. Rieber)
1912 –>: Ole Henriksen

Kalvedalsveien 55
–> 1911: Konsul Johan Rieber
1911-1913: Fru Effie Rieber Mack og Fru Madeleine Rieber Münter (dødsbo etter J. Rieber)
1913-1930: C. Otto Konow
1930 –>: Sverre W. Monsen

Kalvedalsveien 59
–> 1911: Konsul Johan
1911-1916: Fru Effie Rieber Mack og Fru Madeleine Rieber Münter (dødsbo etter J. Rieber)
1916 –>: Adolph von Tangen-Jordan

Kalfarveien 100 (udskilt fra Kalfarveien 102a i 1929)
1921-1931: Gina Rytter Olsen
1931-1931: byggmester I. Aadland (uten hus, men må bebygges)
1931-1934: fru Mimmi Ellertsen (bygning oppført i 1932)
1934-1960:  Statsarkivar Einar Jansen
1960-1964: Hjalmar Andreas Monsen
1964-1968: Kari Bertine Monsen (Hjalmar sin enke)
1968 –>: Gunvor Taraldset (deres datter)

Kalvedalsveien 32 – navngitt Sorgenfri i 1872 – tidl. løbe no 362c&e under Lille Starefossen og løbe no 364s under Søndre Øvre Nubben (udskilt delvis fra Kalvedalsv 26 løbe no 364r og delvis fra Bellevueveien 9 løbe no 362a)
–> 1872: Urmager I. Iversen (eier av 364r)
–> 1873&1875: Knud Johannesen Bellevue (eier av 362a, c & e)
1872 –>: Kjøbmand Christian Høeg
1873&1875-1878: Kjøbmand Christian Høeg (362c i 1873 og 362e i 1875)
1878-1898: C. R. Brumech?
1898-1920: A. Helland Madsen
1920-1939: Harriet M. Helland Madsen 
1939 –>: Paal Lund Madsen


 

Kalvedalsveien 51 (fraskilt Kalvedalsv. 49 i 1903)
1896-1899: Konsul Johan Rieber
1899-1903: Fabrikeier Johan Jacob Dekke
1903-1912: Disponent Kr. Talle
1912-1957: Overrettssakfører Johan Hagelsteen
1957-1965: Agnes Sæbø (arveoppgjør, dtr av J. Hagelsteen, skjøte fra søsknene Elisabeth, Henrik og Peter)
1965-1976: Gunda og Tom Haugland?
1976 ->: Tor Halvorsen

Kalvedalsveien 51a (udskilt fra Kalvedalsveien 51 i 1908)
1903-1908: Kr. Talle
1908 –>: dr. filos H. Magnus 

Kalvedalsveien 51b (udskilt fra Kalvedalsveien 51 i 1908)
1903-1908: Kr. Talle
1908 –>: arkitekt Oluf Johnsen 

Kalfarveien 108 Søndre Øvre Nubben - Blegebakken - Løbe no 364e (udskilt fra Løbe no 364d i 1847)

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wenzel Nicolaysen
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay Nicolaysen
1837-1847: Bolette Marie Berentine Nicolaysen (N. Nicolaysen sin enke)
1847-1847: Lorentz Nicolaysen (han arver sin mor Bolette)
1847-1855: Ole Clemetsen Grønfur
1855-1875: Ole Clemetsen Grønfurs´ enke, Maren Grønfur
1875-1918: Ole Martin Olsen
1918-1918: Enkefru Marie Kristine Johannessen og skomakermester Olaf Bernhard Olsen med hver sin halvdel (barn og arvinger etter Ole Martin Olsen og fruen)
1918-1953: Olaf Bernhard Olsen (kjøper sin søsters halvdel)
1953-1953: Gjertrud Olsen og Odd Grøn Olsen (arvinger etter Olaf B. Olsen)
1953 –>: Odd Grøn Olsen (Gjertrud sin bror)

Kalfarveien 110 Søndre Øvre Nubben - Grændsen - Løbe no 364l (udskilt fra Løbe no 364d i 1862)

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wentzel Nicolaysen den 1.
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay Nicolaysen
1837-1847: Bolette Marie Berentine Nicolaysen (N. Nicolaysen sin enke)
1847-1848: Lorentz Nicolaysen (han arver sin mor Bolette)
1848-1862 Henrik Krøpelien
1862-1913: Skomagermester Ole Martin Olsen
1913-1914: H. Nordhausen
1914-1930: Bergens Klædefabrik AS
1930-1931: Niels Nielsen
1931-1973: Søren Lindeberg

Kalvedalsveien 6 - Granly

Panteregister nr. A.d.C.17, 1823-1896, s. 108
Fraskilt i 1886 fra Løbe no 364a, Ny Kalfaret, senere Kalfarveien no 60.
–> 1854: Jens Møller
1854-1891: Knud Geelmuyden Fleischer
1891-1907: Jacob Christian Wesenberg og hustru Bolette Cathrine Mowinckel
1907-1920: Christian Wesenberg (arving)
1920-1922: Anders Meyer Johnsen
1922-1932: firma J. P. Broegelmann
1932-1937: Einar L. Grieg
1937-1954: Chr. Smith-Sivertsen
1954 –>: Ove Johan Lind og hustru Inger Gerny

Kalvedalsveien 7 - Harmonien, men også kalt Villa Harmoni under Ny Kalfaret - Løbe no 364a1

1796-1808: Lyder Wenzel Nicolaysen den 1.
1808-1809: Madame Carolina Dorothea sal. Carsten Holtermann
1809-1811: Carl Hjorth Stuwitz
1811-1829: Jens Gran den 1. (dødsbo)
1829-1881: Jens Gran den 2. (dødsbo)
1881-1885: Wollert Konow og hustru Wilhelmine Marie født Bredahl (fra Albert Gran og øvrige arvinger etter Jens Gran den 2., arvefestebrev fra Knud Geelmuyden Fleischer)
1885-1890: Wilhelmine Marie Konow, født Bredal, enke etter Wollert
1890-1896: skibsmægler Nicolay Holtermann
1896-1912: kjøbmand Lauritz Meyer
1905-1912: kjøbmann Lauritz Meyer (utvidelse av eiendommen via K. G. Fleischers dødsbo)
1912-1916: Christine Meyer (arving)
1916 –>: AS Hansa Bryggeri

Kalfarveien 72a – Løbe no 364a2
1829-1881: Jens Gran den 2.
1881-1881: Johan Ameln (fra Albert Gran og øvrige arvinger etter Jens Gran den 2.)
1881 –>: Hansa Bryggeri (Kalfarveien 76)

Kalfarveien 72b – Løbe no 364a
1856-1868: Lorentz Gullaksen
1868-1881: Johan Ameln
1881 –>: Hansa Bryggeri (Kalfarveien 76)

Kalvedalsveien 8

Panteregister nr. A.d.C.17, 1823-1896, s. 177.
Utskilt fra Løbe no 364a, Ny Kalfaret, senere Kalfarveien no 60.
–> 1890: Knud G. Fleischer
1890-1894: kjøbmann Johan Gran
1894–>: Knud G. Fleischer

Kalvedalsveien 26 - Sollien - Løbe no 364q/r (utskilt fra 364d)

1868-1872: Christian Ege
1872–> Urmager I. Iversen

Kalvedalsveien 29 og 29a - Solhaug - senere Gamle Kalvedalsveien 17a/b/c

Panteregister nr. A.d.C.17, 1823-1896, s. 109.
Panteregister nr. A.d.D.23, 1894-1936, s.232.
Fraskilt i 1886 fra Løbe no 364c, Nordre øvre Nubben (Kalfarveien 60).
–> 1854: Jens Møller
1854-1891: Knud G. Fleischer
1891-1911: Kjøbmand Johan Fleischer (Knud sin sønn)
1911-1925: Thorvald Halvorsen
1925 –>: Hilda Bentzon

Kalvedalsveien 27 
(i følge kartforretning av 31.05.1886 utskilt fra Kalvedalsveien 29)
–> 1931: Hilda Bentzon
1931-1983: Alvilda Berle Dahl
1883-1983: Hjalmar B. Dahl og Berit Framholt
1883 –>: Hjalmar B. Dahl

Gamle Kalvedalsveien 36 - Vegali - tidligere Kalvedalsveien 36a, Løbe no 362d under Lille Starefossen (utskilt fra Løbe no 362a, Bellevueveien 9a i 1873)

–>1873: Knud Johannessen Bellevue
1873-1883: Boghandler Fr. Beyer
1883-1885: Johan Lyder Bentzon
1885-1885: Jens Gran og Albert Gran (fra skifteretten i J. L. Bentzon`s konkursbo)
1885-1893: M. Aug. Schelderup
1893-1923: Johan Wilhelm Storjohan og hustru Auguste, født Ameln (fra skifteretten i M. Aug. Schelderup`s konkursbo)
1923-1932: Læge Birger Kullmann (etter boet fra forrige eiere) 
1932-1939: Tannlæge E. A. Grøthe
1939-1945: enkefru Undi Pettersen
1945-1955: Marie Endresen (hun er arving etter Undi sammen med Lilla O?aal og Knut Johannesen)
1955-1986: Sivilingeniør Einar Helmers Olsen
1986 –>: Tom Helmers Olsen (skifteattest)

Kalvedalsveien 37 - navngitt Fagerhaug i 1880 - Løbe no 364z (udskilt fra Løbe no 364d i 1879)

–> 1880: Christian Ege
1880 og 1883-1901: Kjøbmann Tobias Alexander Müller og hustru Hildur Hegermann Müller
1901-1933: Hildur Hegermann M. (enke etter Tobias)
1933-1962: Mons Johnsen

Kalvedalsveien 38 - Solbakken - tidligere Kalvedalsveien 36b, Løbe no 362d under Lille Starefossen (utskilt fra Kalvedalsveien 36a i 1885)

–> 1885: Jens Gran og Albert Gran
1885-1937: Kjøbmand Lamuel Zakarias Sigvard Madsen (død i 1903)
1937-1984: Einar Sund Madsen (fra arvinger etter Lamuel)

Kalvedalsveien 40 - tidligere Kalvedalsveien 38 - Løbe no 362p (utskilt fra Kalvedalsveien 48 i 1892)

–> 1882: Anne Margrethe Møller (enke etter M. F. Møller)
1882-1935: Kjøbmand Christian Ege jr og fru Nanna Ege
1935 –>: Nancy Ege Holmboe (datter)

Kalvedalsveien 43 - Procul (udskilt fra Løbe no 364d i 1882) - Løbe no 364d1

–> 1882: Christian Ege
1882 (byggeår for påstående bolig), 1889, 1892 og 1894-1908: Konsul Bailly Knudtzon
1908-1943: Albert og Birgit Vedeler
1943-1951: Birgit Vedeler
1951 –>: Vedelers arvinger

Kalvedalsveien 43a (utskilt fra Kalvedalsveien 43 i 1908)

1882-1908: Konsul Bailly Knudtzon
1908-1939: Albert og Birgit Vedeler
1939-1975: Hildegard Irgens
1975-1988: Christopher Knag

Kalvedalsveien 43b (utskilt fra Kalvedalsveien 43 i 1951)

1882-1908: Konsul Bailly Knudtzon
1908-1943: Albert og Birgit Vedeler
1943-1951: Birgit Vedeler
1951 –>: Vedelers arvinger

Lille Starefossen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Store Starefossen (no 1) under Store Kalfaret - Løbe no 364k

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wenzel Nicolaysen
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay Nicolaysen
1837-1838: Bolette Marie Berentine Nicolaysen (N. Nicolaysen sin enke)
1838-1871 Berge Andersen (Haaland)
1871–> Guri Hansdatter (enke etter Berge)