På denne siden vil vi ta for oss en stor andel av eiendommene i Kalfar-, Kalvedals- og Nubben-området, hvor vi vil redegjøre for eierskap på 18- og 1900-tallet. Det vil bidra til å kaste lys over hvordan området utviklet seg i dette tidsrommet. Pr. 08.04.2021 holder vi fremdeles på med å gjennomgå alle panteregistrene for området. Når disse er ferdig gjennomgått vil alle data nedenfor bli sortert på en mer riktig og lesevennlig måte, og dataene vil bli supplert med et eller flere kart over området.

Kalfarveien nr 33, 35 og 37, Legenes hus (tidligere Lungegaarden, Sophienlund)

Kilder: 1) SAB, Byfogd og Byskriver i Bergen, 03/03AdC/L0018a: Panteregister nr a.d.C.18, 1750-1877, s. 53. Løbe nr 365b eller l. Gml. matrikkel nr 136, nytt matrikkel nr 183. 2) SAB, Byfogd og Byskriver i Bergen, 03/03AdD/L0023: Panteregister nr a.d.D.23, 1894-1936, s. 83 og 84. Tidligere løbe nr 365b eller l. Sophienlund under Lungegaarden. 3) Arkivverket, grunnboksblad (1935-1993).

1786-1808: Danckert Danckertsen Krohn
1808-1840: Albert Henrik (Hinrich) Krohn (sannsynligvis sønn av Claus Krohn som var Danckert sin bror)
1840-1855: Lorentz Nicolaysen
1855-1868: Fredrik Schumann
1868-1906: Fredrik Georg Gade
1906-1931: Inga Margaretha Kjær (Fredrik G. Gades datter) 
1931-1935: Inga Margaretha og Christian Magnus Kjær
1935-1954: Inga Margaretha Kjær
1954: K/S Harwi, Rolf Wigands Rederi AS (Rolf Wigand ble gift med Inga og Kristian Kjær`s datter Augusta Ingeborg i 1932)

Kalfarveien nr 39 og 41

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wenzel Nicolaysen
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay Nicolaysen
1837-1846: Jens Møller
1846-1847: Thomas Monclair
1847-1868: Oluf Petterson Wingaard
1868-1905: Christian Gerhard Ameln Sundt
1905-1911: Fridtjof Sundt

Kalfarveien nr 39
1911-1946 Emma Lorange
1946–> Georg von Erpecom jr.

Kalfarveien 41
1911-1922 Fridtjof Sundt
1922-1953 Henrik Ameln
1953-1960 Tidskips AS
1960-1974 Joacim Grieg & Co
1974–> Vincent Stoltenberg

Kalfarveien nr 43 og 45 - Store Kalfaret - Løbe no 364b (fraskilt fra Kalfarveien nr 60, Løbe no 364a)

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wenzel Nicolaysen
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay Nicolaysen
1837-1846: Jens Møller
1846-1847: Thomas Monclair
1847-1868: Oluf Petterson Wingaard
1868-1905: Christian Gerhard Ameln Sundt
1905-1906: Fridtjof Sundt

Kalfarveien nr 43
1906-1911 Fridjof Sundt
1911-1925: Klaus Severin Reimers
1925-1929: (Anna) Jacoba Reimers (Klaus` hustru, nå enke)
1930: Bergen kommune

Kalfarveien nr 45
1906-1922: Fridtjof Sundt
1922-1931: Lorentz Bertius Thyholdt
1931-1977: AS Kalfarvei nr 45 v/Thor Thyholdt og Ingeborg Svendsen
1977-2012: Ellen Karin og Hans Martin Søbstad
2012—>: Helge Søbstad

Kalfarveien 39

Kalfarveien 41

Kalfarveien 47a

Kalfarveien 47b

Seiersbjerget nr 4
1906: Tandlæge Gustav Aasgaard

Seiersbjerget nr 6
1906: Enkefrue Catharina Stabell (f. Sundt)

Seiersbjerget nr 8
1906: Høyesterettsadvokat Nicolay Wiig

Seiersbjerget nr 10 (utskilt fra Kalfarveien 43 og 49a)
1906-1911: Fridtjof Sundt
1911: Ingolf Ellingsen

Seiersbjerget nr 9
1906-1910: Fridtjof Sundt
1910: Johanne Smit

Seiersbjerget nr 11

Seiersbjerget nr 13

Kalfarveien nr 47a og b

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wenzel Nicolaysen
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay Nicolaysen
1837-1846: Jens Møller
1846-1847: Thomas Monclair
1847-1868: Oluf Petterson Wingaard
1868-1905: Christian Gerhard Ameln Sundt
1905-1922: Fridtjof Sundt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kalfarveien nr 49 - Kalfaret - Løbe no 364g (se for øvrig hovedbruket Løbe no 364f)

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wentzel Nicolaysen sr
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay 1837-1847: Bolette Marie Berentine Nicolaysen (N. Nicolaysen sin enke)
1847-1848: Lyder Wentzel Nicolaysen jr
1848-1856 Berent Friele (og hustru Albertine Fredrikke)
1856-1870: Berent Friele (enkemann)
1870-1905: Christian G. A. Sundt (døde i 1901)
1905–> Fridtjof Sundt (dødsbo etter hans far Christian)

Kalfarveien nr 34a og b, 42, 44, 50 og 54 (tidligere Lille Kalfaret)

Kilder: 1) SAB, Byfogd og Byskriver i Bergen, 03/03AdC/L0018a: Panteregister nr a.d.C.18, 1750-1877, s. 66. Løbe nr 363. Gml. matrikkel nr 147, nytt matrikkel nr 181. Senere løbe nr 363a, Kalfarveien nr 44 og 50.

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1791: Lauritz Holte Nicolaysen
1791-1811: Hans Falck Greger (Lauritz Holte Nicolaysen og Lyder Wenzel Nicolaysen sin fetter)
1811-1826: Wilhelm Johannes Schwindt
1826-1833: Lars Paasche Holm
1833-1848: Margrethe Marie Holm, født Kahrs (Lars` hustru)
1848-1862: Ditmar Kahrs Holm (sønn av Margrethe og Lars)
1862-1868: Johan Cordt Harmens

Kalfarveien 44 og 50 – Løbe no 363a
1868-1909: Johan Cordt Harmens
1909 og 1911: AS Lille Kalfaret
1911-1915: H. B. Opdahl
1915–>: AS Domus

Kalfarveien 34a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
Løbe nr 363b

1868-1873: Johan Cordt Harmens
1868 og 1873-1884: Albert Gran
1884–> Johan Lothe

Kalfarveien 54 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
Løbe nr 363c

1868-1873/1909: Johan Cordt Harmens
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1873 og 1909-1923: Hans Knagenhjelm Gran
1923-1932: Hans Board Isdahl
1932-1937: Gullik Nilsen
1937–> Anna Gjertina Johannessen

Kalfarveien 34b (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
Løbe nr 363d
1862-1868: Johan Cordt Harmens
1868-1873: Albert Gran
1872-1880: Hans Knagenhjelm Gran
1880: Alexander Behrens Grieg

Kalfarveien 50a og b (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
Løbe nr 363e og f

1868-1891: Johan Cordt Harmens
1891-1897: Ingvald Gjelvig
1897-1911: Adolf Jahnson
1911–> Lorentz W. Irgens
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Adolf Jahnson

Kalfarveien 42 og 42a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50, senere omtalt som Kalfarlien 16)
Løbe nr 363g
1868-1894/1906: Johan Cordt Harmens
1894, 1906 og 1909: Hilbrand C. E. Krohn

Kalfarveien 44a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50, senere omtalt som Kalfarlien 12)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Henrik Opheim
1909–> Georg B. von Erpecom

Kalfarlien nr 18 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> E. Heidenreich

Kalfarlien 21 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> F. Ohldick

Kalfarlien 13a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Biset

Kalfarveien 46 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Halfdan Kuhnle

Kalfarveien 36 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Bergen kommune

Kalfarlien 14 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Engebret Erichsen

Kalfarveien 14a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Hilbrand C. E. Krohn

Kalfarlien 23 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Frithjof Andersen

Kalfarlien 7a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1909: AS Lille Kalfaret
1909–> Holmboe Henrichsen

Kalfarlien 10 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–> Rasmus Aabrek

Fjeldveien 90a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–> Olaf Jahnsen

Kalfarlien 9a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910 og 1911: Magnus Frostad

Kalfarlien 19
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–> Sollied

Kalfarveien 48 (fraskilt Kalfarveien 54)
1915 og 1923–>: H. Westfal-Larsen

Kalfarlien 8 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–> H. B. Opdahl

Kalfarlien 15 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: H. Westfal-Larsen

Kalfarlien 7c (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: H & M Pederesen 

Kalfarlien 19a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: P. Koch

Kalfarlien 9c (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: Olaf Jahnsen

Kalfarlien 11c (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: Olaf Jahnsen

Kalfarlien 13a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: Birch

Kalfarlien 15a og 15b (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: AS Kalfarlien

Kalfarlien 17 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: Finn Dahl

Kalfarlien 17a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910 og 1912–>: K. Ivaar Seljesæter

Kalfarlien 11a, 13 og 21a (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: AS Kalfarlien

Kalfarlien 7b (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1910: AS Lille Kalfaret
1910–>: Tschudi

Kalfarlien 3a (utskilt fra Kalfarveien 44, 50 og 60)
1909-1911: AS Lille Kalfaret
1854-1911: Knud Geelmuyden Fleischer

Kalfarlien 5 (utskilt fra Kalfarveien 44 og 50)
1909-1912: AS Lille Kalfaret
1912–> D. Huun

Kalfarveien nr 53

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kalfarveien nr 61 (nå nr 59) og 93a (halvdel av et naust i Fløen) - Nedre Nubben - Fagerthun - Løbe no 364f

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wenzel Nicolaysen den 1.
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay Nicolaysen
1837-1847: Bolette Marie Berentine Nicolaysen (N. Nicolaysen sin enke)
1847-1870: Lyder Wentzel Nicolaysen den 2.
1870-1893: Christen K. Gran (navnga eiendommen Fagerthun i 1870)
1893–> Einar Blaauw

Kalfarveien 49 og 49a – ble navngitt «Kalfaret» i 1897 – Løbe no 364g (skilt ut fra hovedbruket 364f Nedre Nubben)
1847-1848: Lyder Wentzel Nicolaysen den 2.
1848-1856: Berent Christian Friele (og hustru Albertine Fredrikke)
1856-1897: Berent Christian Friele (enkemann)
1897-1905: Christian G. A. Sundt (død 1901)
1905–> Fridtjof Sundt (dødsbo fra hans far Christian)

Kalfarveien 53 – Paradisbakken/Fredheim – Løbe no 364i (skilt ut fra hovedbruket 364f Nedre Nubben)
1847-1855: Lyder Wentzel Nicolaysen den 2.
1855-1870: Lyder Wentzel Nicolaysen den 3.
1870-1892: Ananias Christopher Hansen Dekke
1892-1902: Rebekka Dekke (enke etter Ananias)
1902-1921: Christoffer Faye Huun (fra Brunchorst & Dekkes)
1921–>: Lucie Amalia Huun (født Martens, enke etter Christoffer)

Kalfarveien 77 – Nederste Nubben – Løbe no 364n (skilt ut fra hovedbruket 364f Nedre Nubben)
1847-1869: Lyder Wentzel Nicolaysen den 2.
1869-1871: Konsul Peter Jebsen og hustru Anna født Udhus
1871-1871: Peter Jebsen (fra Anna sitt dødsbo)
1871-1893: Peter Jebsen og hustru Sophia C. født Sundt
1893-1912: Enke Sophia C. Jebsen
1912–>: «Peter Jebsen og hustru Sophia Jebsen født Sundts aldershjem for Bergens Handelsstand»

Kalvedalsveien 12 – Løbe no 364p, utskilt i 1870 (senere Gamle Kalvedalsveien 12 – eiendommen er for øvrig også utskilt fra Kalfarveien 60 (lnr 364a) og Kalfarveien 102 (lnr 364d)
1847-1849? (1870): Lyder Wentzel Nicolaysen den 2.
1849?-1870: Berent Friele
1870–> Christian G. A. Sundt

Kalfarveien 91 – Løbe no 364o (skilt ut fra hovedbruket 364f, naust?)
1847-1857: Lyder Wentzel Nicolaysen 3.
1857-1870: Lyder Wentzel Nicolaysen 2.
1870-1913: Ole Martin Olsen
1913-1915: Koefeldt Nordhausen, og Johanna og Anna Nordhausen
1915 –>: AS Hansa Bryggeri
1915 –>: 

Kalfarveien 55 – Løbe no 364f1 (skilt ut fra hovedbruket 364f)
1870-1893: Christen K.Gran
1893-1897: Rebekka Dekke, enke etter Ananias Dekke
1897 -1897: P. G. Rieber & Søn og Hans Hansen (mageskifteskjøte)

Kalfarveien 93a – Halvdel av naust i Fløen, og del av Løbe no 364f)
1893-1897: Einar Blaauw
1897-1902: Martin Bernhard Eide
1902-1914: Ernst og Koefeldt Nordhausen
1914-1915: Koefeldt Nordhausen (sin halvdel), Johanne Natalie og Anna Bolette Nordhausen (arvinger av Ernst sin halvdel)
1915 –>: AS Hansa Bryggeri

Kalfarveien 53a
–> 1897: Einar Blaauw
1897-1897: P. G. Rieber & Søn og Hans Hansen
1897–>: Rebekka Dekke, enke etter Ananias Dekke (mageskifteskjøte)

Kalfarveien 53b
–> 1897: Einar Blaauw
1897–>: Jacob Lexau

Kalfarveien 53c
–> 1900: Hans Hansen sin halvdel
1900–>: G. C. Rieber

Kalfarveien 57
–> 1897: Einar Blaauw
1897–>: P. G. Rieber & Søn og Hans Hansen

Kalfarveien 55a
–> 1897: Einar Blaauw
1897–>: Johan Ameln

Kalfarveien 59a
–> 1897: Einar Blaauw
1897 –>: G. C. Rieber

Kalfarveien 55b
–> 1897: Einar Blaauw
1897–>: Joh. Suda (er også delvis utskilt fra Kalfarveien 55)

Kalfarveien 75
–> 1899: Einar Blauuw
1899-1902: Henriette Thrap Meyer Olsen
1902-1939: Bernhard Sars jr.
1939–>: Einar Cook 

Kalfarveien 73
–> 1914: Einar Blaauw
1914-1922: Christen K. Gran
1922 –>: Fru Rønnaug Gran

Kalfarveien 69
–> 1914: Einar Blaauw
1914 –>: Einar Oscar Schøn

Kalfarveien 67
–> 1915: Einar Blaauw
1915 –>: Arkitekt Schak Bull

Kalfarveien 65
–> 1915: Einar Blaauw
1915 –>: Tandlæge Th. Krohn-Hansen

Kalfarveien 71
–> 1916: Einar Blaauw
1916 –>: B. M Thønnset

Seiersbjerget 25
–> 1916: Einar Blaauw
1916 –>: S. Bartz Johannessen
1926 –>: S. Bartz Johannessen (tillegg til eksisterende eiendom)

Kalfarveien 59?
–> 1929: Einar Blaauw
1929 –>: Kaptein Johan Daniel Jessen og hustru Abigail

Kalfarveien 63a 
–> 1918: Einar Blaauw
1918 –>: Helga Blaauw von Rees, datter av Einar

Kalfarveien 63b
–> 1918: Einar Blaauw
1918 –>: Haakon Blaauw, sønn av Einar
1930 –>: Haakon Blaauw (ekstra areal blir tillagt eidendommen)

Kalfarveien 69a
–> 1916: Einar Blaauw
1916-1916: M. Meyer
1916-1920: Wilhelm Koren Frimann
1920-1938: Erling Sundt
1938 –>: Sakfører E. Steen Olsen

Kalfarveien 85 – Løbe no 364n1 – udskilt fra Løbe no 364n (Peter Jebsens dødsbo)
–> 1893: Peter Jebsens
1893 -1899: Konsul Johan Rieber (bestående av eiendom og Sæbefabrik)
1899-1915: Ernst og Hoelfeldt Nordhausen
1915 –>: AS Hansa Bryggeri (fra Koelfeldt, Johanna og Anna Nordhausen. Nr 91 og 93a blir også solgt til samme)

Kalfarveien 83 – udskilt fra Løbe no 364n
1893-1912: Sophia C. Jebsen
1912 –>: «Barnehjemmet Anna Jebsens Minde» (Sophia C. Jebsens, født Sundt, dødsbo)

Kalfarveien nr 60, tidligere Ny Kalfaret - Løbe no 364a, c og h

Denne adressen er ikke den samme Kalfarveien 60 som pr 2021 eksisterer i Hansaparken, men en adresse som eksisterte på 1800-tallet og tidlig 1900-tallet. Det ble skilt ut mange parceller fra denne adressen på begge sider av Kalvedalsveien på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wenzel Nicolaysen
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay Nicolaysen
1837-1847: Bolette Marie Berentine Nicolaysen (N. Nicolaysen sin enke)
Følgende 3 gårdsbruk/deler ble utskilt fra Kalfarveien 60 i 1847.

Skifte etter Bolette Marie Berentine Nicolaysen, født Lexau 18.05.1847.
Nedre Nubben (Løbe no 364f, se også Kalfarveien 61 og 93a)
1847–> Lyder Wenzel Nicolaysen

Skifte etter Bolette Marie Berentine Nicolaysen, født Lexau 18.05.1847.
Nordre Øvre Nubben (Løbe no 364c)
1847-1849: Nicolay Nicolaysen
1849-1854: Jens Møller
1854-1901: Knud Geelmuyden Fleischer

Skifte etter Bolette Marie Berentine Nicolaysen, født Lexau 18.05.1847.
Søndre Øvre Nubben (Løbe no 364d, se også Kalfarveien 102)
1847-1847: Lorentz Nicolaysen

Kalvedalsveien 8 (senere Øvre Kalfarlien 31)
1854-1899: Knud Geelmuyden Fleischer
1899–> Erik Rusten

Kalfarveien 88 – Løbe no 364v (tilhører Nordre Øvre Nubben, udskilt fra Løbe no 364c og Kalf.v. 60)
1854-1878: Knud Geelmuyden Fleischer
1878–> Sagfører Jan Arentsen Greve

Elvebakken – Løbe no 364h
1849-1874: Jens Møller
1874–> Knud Geelmuyden Fleischer

Kalvedalsveien 33 – Hasselbakken – Løbe no 364w
1854–> Knud Geelmuyden Fleischer

Kalfarveien 90 – Løbe no 364x (tilhører Nordre Øvre Nubben, udskilt fra Løbe no 364v)
1854–>? Knud Geelmuyden Fleischer
1882-1888: Thorbjørn Ludvig Synnestvedt Børs
1888-1898: Martha Børs, født Helmers, enke etter Thorbjørn
1898-1998: Christian Børs og øvrige arvinger etter Thorbjørn og Martha Børs
1998 –>: Georg Thesen

Kalfarveien 86 – Løbe no 364æ (tilhører Nordre Øvre Nubben, udskilt fra Kalfarv. 88)
1854-1878: Knud Geelmuyden Fleischer
1878-1881: Sagfører Jan Arentsen Greve (skjøte på bygninger)
1881-1912: Premierløitnant Christian Magnus Falsen
1912-1930: A. Nielsen Waage
1930-1936: : Disponent Geo Hansen
1936 –>: Kontorbetjent Solveig Kirkebø og ligningsfullmektig Gunnar Kirkebø

Kalfarlien 4
1854-1911: Knud Geelmuyden Fleischer
1911–>: Charlotte Rieber

Fjeldveien 100 (fraskilt i 1899 fra Kalfarveien 60)
–>1899: Knud Geelmuyden Fleischer
1899–>: Thor Lude

Kalvedalsveien 1 (fraskilt i 1899 fra Kalfarveien 60)
–> 1899: Knud Geelmuyden Fleischer
1899–>: Vilhelm Torkildsen

Fjeldveien 102 (utskilt i 1905 fra Kalfarveien 60)
–> 1905: Knud Geelmuyden og hustru Nicoline Albertine Flottmanns dødsbo)
1905 –>: Baard Langseth
–> 1913: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1913 –>: A. N. Rørvik (finne ut når eierskifte mellom Langseth og Rørvik ble gjennomført)

Kalvedalsveien 12 – Løbe no 364p, utskilt i 1905 (senere benevnt som Gamle Kalvedalsveien 12 – eiendommen er for øvrig også utskilt fra Kalfarveien 61 (lnr 364f) og Kalfarveien 102 (lnr. 364d)
–> 1905: Knud Geelmuyden Fleischer og hustru Nicoline Albertine Flottmanns dødsbo
1905–>: Johan Ameln

Kalfarveien 76 – Bryggeri – Løbe no 364c (senere 364t og u), 
–> 1905: Knud Geelmuyden Fleischer og hustru Nicoline Albertine Flottmanns dødsbo
1905–>: Hansa Bryggeri AS

Kalvedalsveien 7 – Harmonien, men også kalt Villa Harmoni under Ny Kalfaret – Løbe no 364a1
–> 1905: Knud Geelmuyden Fleischer og hustru Nicoline Albertine Flottmanns dødsbo
1905–>: Laurits Meyer

Kalvedalsveien 10 – Senere benevnt som Gamle Kalvedalsveien 2 (utskilt i 1908 fra Kalfarveien 60)
–> 1905: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns dødsbo
1908–>: Olav Ingstad

Kalvedalsveien 2 (utskilt i 1909 fra Kalfarveien 60)
–> 1905: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns dødsbo
1909–>: O. O. Bergh

Kalfarveien 60a – Senere benevnt som Øvre Kalfarlien 1, og deretter Øvre Kalfarlien 34 (utskilt i 1909 fra Kalfarveien 60)
–> 1905: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns dødsbo
1909-1932: Ivar Cornelius Rasmussen
1932-1932: Dagny Krolm?-Rasmussen (enke etter Ivar)
1932 –> Kjøbmand Knut Kavli

Kalfarlien 100q
1933: Det er skilt ut areal fra 13 eiendommer til felles vei som består av Kalfarlien og Øvre Kalfarlien.
1943: Bergen kommune får grunnbokshjemmel for dette veiarealet.

Kalfarlien 1 – tidl. Kalfarv. 60b
–> 1909: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns dødsbo
1909 –>: Adolph von Tangen-Jordan

Kalvedalsveien 8a
–> 1909: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns dødsbo
1909 –>: Trelasthandler Paal Kahrs

Kalfarlien 3
–> 1910: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns dødsbo
1910 –>: Chr. Kahrs

Kalvedalsveien 4a
–> 1910: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns dødsbo
1910 –>: Wald. Jacobsen

Kalfarlien 2
–> 1910: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns dødsbo
1910 –>: Anders Hoel

Kalfarveien 60b – senere Kalfarlien 1
–> 1911: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1911 –>: Jacob Laastad

Kalfarlien 3a
–> 1911: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1911 –>: Gottfred og Henrik Vedeler

Kalfarlien 6
–> 1911: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1911 –>: Lorentz W. Irgens

Kalvedalsveien 8c
–> 1911: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1911 –>: J. Gran

Kalfarlien 5c
–> 1911: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1911 –>: Ole Irgens
–> 1913: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1913 –>: Ole Irgens

Kalfarlien 4
–> 1911: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1911 –>: Fru Charlotte Rieber

Kalfarlien 3b (utskilt fra både Kalfarveien 60 og Kalfarveien 44 & 50)
–> 1911: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1911 –>: C. Rogge

Kalvedalsveien 8
–> 1912: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1912 –>: Halfdan Grieg

Fjeldveien 103
–> 1913: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1913 –>: Bergen kommune

Fjeldveien 104
–> 1913: Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns konkursbo
1013 –>: Bergen kommune

Kalfarveien 76 - Bryggeri - Løbe no 364c (senere 364t og u) - Nordre øvre Nubben under Store Kalfaret

1849-1855: Lars Semb (fæstet tomteareal for bygging av bryggeri mm, eier Jens Møller)
1855-1892: Hans Andreas Isdahl med hustru Margrethe og Fredrik Stockfleth Beyer (kun bygninger, vandledning og dam, da dette ligger på fæstet tomt)
1892–>: Hansa Bryggeri (kun bygninger, vandledning, dam og div dokumenterte rettigheter på fæstet grund)
1905–>: Hansa Bryggeri (fra Knud Geelmuyden Fleischer og Albertine Flottmanns dødsbo, parcel udskilt fra Kalfarv. 60, Ny Kalfaret)

Kalfarveien nr 83

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kalfarveien 84 - Løbe no 364ø - Nordre øvre Nubben (udskilt fra Kalfarveien 88 - Løbe no 364v)

–> 1887: Premierlöitnant R. Sauirzaphf?
1887-1906: Overretssagsfører Karl Bergh og hustru Marie
1906-1914: Marie Bergh (enke etter Karl)
1914-1924: Ferdinan Otto Kaltenborn og hustru Agnes
1924–>: Hansa Bryggeri AS (1938 Kalfarveien 76 og 84 slås sammen)

Kalfarveien nr 85 Løbe no 364n1

1847-1869: Lyder Wenzel Nicolaysen
1869-1892: Peter Jebsen
1893–> Johan Rieber (dødsbo etter Peter Jebsen)

Kalfarveien 93b (halvdel av et naust)

–> 1811: Hans Falck Greger
1811-1812: Carl Hjorth Stuwitz (fra Gregers dødsbo)
1812-1814: Cathrine Helene Stuwitz, født Hoë (enke)
1814-1853: Henrik Jansen
1853-1856: Elling Nilsen Seim, Hans Hoff, Nils Olsen og Ole Larsen
1856-1859: Elling Nilsen Seim, Hans Hoff og Nils Olsen (fra Ole Larsen, hans andel)
1859-1878: Nils Martin Nilsen (fra Hans Hoff`s bo, hans andel), Elling Nilsen Seim og Nils Olsen
1878-1893: Edvard Nilsen (fra Nils Olsens Enke, på hans andel), Nils Martin Nilsen og Elling Nilsen Seim
1893-1893: til familiemedlemmene Nils Martin, Edvard, Hanne Martine, Emilie Marie og Katinka Nilsen (fra Elling Nilsen Seim`s dødsbo)
1893-1897: Johan Rieber
1897-1902: Martin Bernhard Eide
1902-1914: Ernst og Koefeldt Nordhausen
1914-1915: Koefeldt, Johanne Natalie og Anna Bolette Nordhausen (søsken og arvinger etter Ernst)
1915 –>: AS Hansa Bryggeri

Kalfarveien 95 og 95a

Kalfarveien 95

Kalfarveien 95a
–> 1916: Norges Statsbaner
1916 –>: AS Hansa Bryggeri

Kalfarveien 102 - Søndre Øvre Nubben - Solbakken - Løbe no 364d

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wenzel Nicolaysen
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay Nicolaysen
1837-1847: Bolette Marie Berentine Nicolaysen (N. Nicolaysen sin enke)
1847-1848: Lorentz Nicolaysen (han arver sin mor Bolette)
1848-1868: Henrik Krøpelien
1868–> Christian Ege

Kalfarveien 102a
1868-1895: Christian Ege
1895–> Joh. I Dekke

Kalfarveien 108b (tillegges Kalfarveien 108)
1868-1894: Christian Ege
1894–> Ole Martin Olsen

Kalvedalsveien 26 – Sollien – Løbe no 364q/r (utskilt fra hovedbruket 364d)
1868-1872: Christian Ege
1872–> I. Iversen

Kalvedalsveien 12 – Løbe no 364p, utskilt i 1876 (senere Gamle Kalvedalsveien 12 – eiendommen er forøvrig også utskilt fra Kalfarveien 60 (Løbe no 364a) og Kalfarveien 61 (Løbe no 364f)

Kalfarveien 108 Søndre Øvre Nubben - Blegebakken - Løbe no 364e

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wenzel Nicolaysen
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay Nicolaysen
1837-1847: Bolette Marie Berentine Nicolaysen (N. Nicolaysen sin enke)
1847-1847: Lorentz Nicolaysen (han arver sin mor Bolette)
1847-1855: Ole Clemetsen Grønfurs
1855-1875: Ole Clemetsen Grønfurs´ enke, Maren Grønfurs
1875–> Ole Martin Olsen

Kalfarveien 110 Søndre Øvre Nubben - Grændsen - Løbe no 364l

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wentzel Nicolaysen den 1.
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay Nicolaysen
1837-1847: Bolette Marie Berentine Nicolaysen (N. Nicolaysen sin enke)
1847-1848: Lorentz Nicolaysen (han arver sin mor Bolette)
1848-1862 Henrik Krøpelien
1862–> Ole Martin Olsen

Kalvedalsveien 6 - Granly

Panteregister nr. A.d.C.17, 1823-1896, s. 108
Fraskilt i 1885 fra Løbe no 364a, Ny Kalfaret, senere Kalfarveien no 60.
–> 1854: Jens Møller
1854-1891: Knud G Fleischer
1891–> Jacob Chr. Wesenberg

Kalvedalsveien 7 - Harmonien, men også kalt Villa Harmoni under Ny Kalfaret - Løbe no 364a1

1796-1808: Lyder Wenzel Nicolaysen den 1.
1808-1809: Madame Carolina Dorothea sal. Carsten Holtermann
1809-1811: Carl Hjorth Stuwitz
1811-1829: Jens Gran den 1. (dødsbo)
1829-1881: Jens Gran den 2. (dødsbo)
1881-1885: Wollert Konow (fra Albert Gran og øvrige arvinger etter Jens Gran den 2.)
1885-1890: Wilhelmine Marie Konow, født Bredal, enke etter Wollert
1890–> Nicolay Holtermann 

Kalfarveien 72a – Løbe no 364a2
1829-1881: Jens Gran den 2.
1881-1881: Johan Ameln (fra Albert Gran og øvrige arvinger etter Jens Gran den 2.)
1881 –>: Hansa Bryggeri (Kalfarveien 76)

Kalfarveien 72b – Løbe no 364a
1856-1868: Lorentz Gullaksen
1868-1881: Johan Ameln
1881 –>: Hansa Bryggeri (Kalfarveien 76)

Kalvedalsveien 8

Panteregister nr. A.d.C.17, 1823-1896, s. 177.
Utskilt fra Løbe no 364a, Ny Kalfaret, senere Kalfarveien no 60.
–> 1890: Knud G. Fleischer
1890-1894: Johan Gran
1894–>: Knud G. Fleischer

Kalvedalsveien 26 - Sollien - Løbe no 364q/r (utskilt fra 364d)

1868-1872: Christian Ege
1872–> I. Iversen

Kalvedalsveien 29 - Solhoug

Panteregister nr. A.d.C.17, 1823-1896, s. 109.
Fraskilt i 1886 fra Løbe no 364c, Nordre øvre Nubben.
–> 1854: Jens Møller
1854-1891: Knud G. Fleischer
1891–> Johan Fleischer (Knud sin sønn)

Kalvedalsveien 37 - Fagerhoug (tidligere Solbakken) - Løbe no 364z

–> Christian Ege
1880 og 1883–> Tobias Alexander Müller

Kalvedalsveien 43 - Procul - Løbe no 364d1

–> Christian Ege
1882, 1889, 1892 og 1894–> Bailly Knudtzon

Store Starefossen (no 1) under Store Kalfaret - Løbe no 364k

1786: Danckert Danckertsen Krohn
1786-1796: Lauritz Holte Nicolaysen
1796-1805: Lyder Wenzel Nicolaysen
1805-1828: Nicolay og Johan Nicolaysen
1828-1837: Nicolay Nicolaysen
1837-1838: Bolette Marie Berentine Nicolaysen (N. Nicolaysen sin enke)
1838-1871 Berge Andersen (Haaland)
1871–> Guri Hansdatter (enke etter Berge)