Kunstneren Hans Martin Søbstad

Et langt liv som sjømann og skipper har bare bidratt til kunstneren Hans Martin Søbstad sitt øye for maleverdige tema. For maler har han vært siden ungdommen da han startet å skisse litt, i kombinasjon med et kurs som gikk via et magasin. 

Den kunstneriske siden ligger til familien og spesielt hans mor, Gudrun Margit Søbstad var en flink malerinne, pianist og sangerinne som i sine yngre dager spilte og sang på blant annet Wesselstuen. 

Som ung sjømann, på langfart, hadde han mye ledig tid da verdens 7 hav ble krysset. Denne tiden fordrev Hans Martin tiden med både maling og bygging av skibsmodeller. Bildet nedenfor, til venstre viser Hans Martin som ung sjømann (han ble siden sjøkaptein) hvor han bygger fregatten Jylland på frivaktene.

Nærbilde av peis på Kalfarveien 45

På slutten av 70-tallet så kjøpte Hans Martin og hans kone Ellen Karin, en sliten gammel villa på Kalfaret. Omfattende rehabilitering skjedde på 80-tallet, i hovedsak utført av Hans Martin. 

Her kommer igjen kunstneren fram, noe som klart kommer fram i detaljene. På bildet til høyre viser ett av rommene som er pusset opp. Alle overflater, samt peisen er håndlaget av Hans Martin.

Han er altså en dyktig håndverker.

Til venstre ser vi en mindre peis med en lukket innsats. Legg merke til Bergens-borgen i midten. Han innrømmer at han ikke har tatt med de 7 fjell under borgen.

Til høyre er det lettere å se detaljene fra den store peisen i en av stuene på Store Kalfaret gård. 

Legg merke til drage-temaene, både rett over ild-stedet, men også på skorsteinsflaten ovenfor. I tillegg moderate ornamenter på hver side av ildstedet.

Disse er håndstøpt i betong, av Hans Martin. I forkant laget han skisser for begge ornamentene, med inspirasjon fra norrøn tid.

Det finnes mye mer av hans kunst i byggverket på Store Kalfaret.

Bilde av en murt peis på Kalfarveien nr 45
Nærbilde av peis på Kalfarveien 45

Familiens hus på Kalfarveien 45 er siste gjenværende bygning fra Store Kalfaret gård, en bygning med mye historie og som opp gjennom tiden har vært eiet av mange av byens kjente mennesker.

Historien på stedet har blitt malt av Hans Martin Søbstad gjennom en rekke verk. Se bare her:

Fjellsiden - bilde av Store Kalfaret på tidlig 1800-tall
Fjellsiden - bilde av Store Kalfaret tidlig 1800-tallet

Hans Martin Søbstad har malt en rekke skip. Hans farfar, Hans Søbstad fra Averøy, var skipsreder. Hans Martin har malt en rekke av hans skip, etter gamle foto, modeller, skisser eller i verste fall skriftlige beskrivelser. Disse er: