På denne siden vil det bli skrevet smått og stort om tidligere eiere og beboere tilknyttet Store Kalfaret, og naboeiendommer.

Dette skiltet er hengt opp på Stadsporten i Kalfarveien for å hedre Lauritz Holte Nicolaysen for den viktige jobben han gjorde i 1792 med å sette Stadsporten i brukbar stand igjen. Bilde er tatt av S. Søbstad, 6. mars 2020.

Fotoet er tatt av S. Søbstad.