Sundtfamilien var veldig flinke. Derfor fikk de lov til å eie dette fine huset.