Beretninger fra nåtid om fortid

Her kommer vi til å skrive om små og store hendelser og erfaringer fra vår søken etter informasjon om fortiden. Vi håper at andre også kan ha glede av dette. Søken etter informasjon om fortiden vil ofte kreve god planlegging og strukturert arbeidsmåte. Men vi opplever ganske ofte at vi kommer over spennende informasjon ved tilfeldigheter.

Som resten av denne hjemmesiden vil vi også her skrive om hendelser, personer og erfaringer som kan relateres til Kalfaret, Nubben, Seiersbjerget, Kalfarlien og Kalvedalsveien.