You are currently viewing Kulturminnefondet og Byantikvaren støtter restaurering av 150 år gamle vinduer

Kulturminnefondet og Byantikvaren støtter restaurering av 150 år gamle vinduer

  • Post author:
Fjellsiden - bilde av Kalfarveien 45 med stillas

I forbindelse med restaureringen av 11 stk vinduer har Kulturminnefondet vedtatt å gi støtte til prosjektet. Dette er vi meget stolte av, og ser fram til et godt samarbeid. Byantikvaren i Bergen har også bevilget midler til prosjektet og bistått i vurderingene knyttet til den kulturhistoriske vurderingen. Bergen Håndtverksenter står for utførelsen av arbeidet.

Fjellsiden - Gammelt vindu fra Store Kalfaret gård

Vinduene det er snakk om er meget gamle, minst 150 år. Det kan dokumenteres fra branntakst fra 1870 at Kalfarveien 45 – så langt vi vet det siste som er igjen av Store Kalfaret gård – hadde dagens utseende på det tidspunktet. Det er imidlertid mulig at ombyggingen skjedde en del tidligere, noe vi forsøker å finne ut av.

Arbeidet gjøres ved at vinduene tas ut av karmene og tas med tilbake til verkstedet, hvor de gamle glassene tas ut med forsiktighet. Treverk blir så strippet for maling og gått over. Ved råteskader vil treverket bli rensket og nytt treverk vil bli felt inn. Vinduene vil så males og de gamle glassene satt inn igjen og kittet. Karmene vil også restaureres, men dette må gjøres på stedet.

Fjellsiden - bilde av mann fra Bergen Håndtverksenter som fjerner vinduer

Vi har allerede hatt nytte av å kunne konsultere Byantikvaren i Bergen og Kulturminnefondet for løsninger knyttet til små – men viktige – detaljer knyttet til restaureringen. Det er nyttig å spille på lag med dem og det vil sikre det best mulige estetiske resultatet av restaureringen. 

For god isolasjon vil det bli laget koblede vinduer på innsiden av hvert vindu, hvilket skal være en utmerket måte å kombinere historisk estetikk med moderne krav til isolasjon.

Vi gleder oss til å kunne vise fram resultatet av restaureringen.

Fjellsiden - bilde av vinduer som er platet for
Fjellsiden - Vinduer på vei til restaurering ved Bergen Håndtverksenter