You are currently viewing Skorsteinen på gamle hus – Mye ødeleggelse pågår!
Muligens praktisk - men til hvilken pris?

Skorsteinen på gamle hus – Mye ødeleggelse pågår!

Skorsteiner på gamle hus - mye ødeleggelse pågår!

Skorsteinen! Bare ordet i seg selv markerer den tyngden som denne innretningen besitter. Det er imidlertid ikke bare en tung innretning som har som hovedoppgave å bringe varm røyk fra vedovnen, trygt opp til taket og litt forbi, og ut i den fri natur. Det er også en innretning som i høyeste grad kan sette sitt preg på et hus. Den kan fange oppmerksomhet. På godt og på vondt. 

I denne artikkelen gir forfatter uttrykk for sin frustrasjon over en uheldig trend som har kommet, hvor mennesker kjøper seg inn i nydelige, eldre bygninger, men avstår fra å være tro mot viktige premisser i bygningens arkitektur, for å gjøre vedlikeholdet enkelt og billig for seg selv. 

Skorsteinen blir da enkelte ganger strippet for detaljer for så å kles med sorte metallplater. Den gamle toppen av skorsteinen fjernes gjerne til fordel for en moderne, buet metallplate eller annen innretning.

Det er altså forfatterens egen holdning som speiles i artikkelen – ikke nødvendigvis alle andres. Det er derfor lov til å være både enig og uenig. 

Det viktigste utkommet som kan være av denne artikkelen er en egenvurdering, tanker omkring temaet – eller debatt – slik at adferd i form av å endre karakteristikken til skorsteinen er en vel fundert og overveid aktivitet.

Bilde av gammel skorstein
En majestetisk skorstein - et kunstverk!

Huset - og skorsteinen - er del av omgivelsene - og historien

Bilde fra 1890-tallet av et gammelt hus
Fotograf ukjent - fra boken "Merkesmenn i Bergensk Næringsliv".

Den som kjøper et gammelt hus kjøper et objekt som inngår som en del av en helhet. Omgivelsene. Strøket og dets historie. Et område der andre mennesker ferdes. Et boligstrøk der barn og voksne lever. Huset ble en gang tegnet av en arkitekt og det ble søkt om. Det ble vurdert hvordan huset skulle stå seg i omgivelsene og hvilket uttrykk det skulle ha. I byggesøknaden ble det kanskje vektlagt at huset glir inn i nabolaget og samtidig kanskje er et skue for publikum som spaserer forbi. 

Det gamle husets utseende er altså med å prege omgivelsene, noe som igjen har betydning for andre menneskers trivsel i miljøet. Dermed medfører kjøp av et gammelt hus ansvar. Ikke bare for seg selv, men for naboer og for alle som nå og i framtiden vil kunne beskue det gamle huset.

Skorsteinen krever vedlikehold - som mye annet

Bilde av gammel skorstein
Gammel skorstein fra bildet ovenfor - før oppussing

Det gamle huset som kjøpes har helt sikkert minst en skorstein. Eller pipe, som noen kaller det. Denne krever vedlikehold, som mye annet på gamle hus. 

Vedlikeholdet går ut på å besørge at skorsteinen er i god stand og er tett/fri for vanninntrengning. Dette arbeidet må gjøres periodisk, kanskje hvert 5. år. 

Skorsteinen skal da rengjøres, sementen sjekkes for sprekker og plattloddet/pipebeslaget sjekkes for sprekker. Eventuelle reparasjoner foretas, hvor på skorsteinen kan grunnes og males med et murprodukt (eksempelvis HeyDi) i grå eller hvit farge. 

Bilde av restaurert skorstein
Gammel skorstein etter oppussing

Ikke ta snarveien med ombygging og tildekking med blikk

I utgangspunktet er enhver ombygging som i vesentlig grad påvirker utseende til bygget søknadspliktig til kommunen. Om dette gjelder for ombygging av skorsteinen er uklart. En del mennesker mener nok det ikke skal være det, og trolig også blikkenslageren som utfører arbeidet. 

Selv mener jeg en ombygging av skorsteinen, med bygging av blikkplater på utsiden, er en vesentlig endring av byggets utseende, og bør være søknadspliktig. 

Men se bort fra formalia nå. Se heller på hva en slik inn-blikking gjør for husets utseende. Det man hadde en staut og flott skorstein risikerer man å få en vorte. En plett som på ingen måte passer inn og som er et vesentlig stilbrudd med resten av husets preg. Det er bare å se seg litt rundt…. Huseiere anmodes om å tenke seg nøye om før husets originale skorstein skades bare fordi man skal spare litt.

Bilde av gammelt hus med stygge skorsteiner
Et nydelig hus, men hva er det på taket?
Bilde av blikk-skorsteiner
To livløse klosser i blikk - ødelegger et ellers flott ivaretatt hus
Bilde av gammelt hus med moderne blikkskorsteiner
Flott tak på gammelt hus - men kompromittert av to moderne blikkbokser
Bilde av skorsteinen i blikk
Muligens praktisk - men til hvilken pris?
Bilde av enda en skorstein i blikk
Som å plante plastblomster i hagen
Bilde av gammelt hus med flotte skorsteiner
Et godt eksempel på et hus med flotte skorsteiner

Legg igjen en kommentar